Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ole Gunnar Green
Juridisk navn:  Ole Gunnar Green
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33058543
Solbergskogen 6A Solbergskogen 6A Fax: 33095958
3085 Holmestrand 3085 Holmestrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 969559722
Aksjekapital: -8 NOK
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 0
Resultat: -62.000
Egenkapital: -8.000
Regnskap for  Ole Gunnar Green
Resultat 2002
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat -62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -62.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000
Sum omløpsmidler 16.000
Sum eiendeler 65.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -8.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000
Sum gjeld og egenkapital 65.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -4.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -58.000
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat -62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 49.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 16.000
Sum eiendeler 65.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -8.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000
Sum gjeld og egenkapital 65.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet -12.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -9.1
Total kapitalrentabilitet -95.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex