Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Old River Village AS
Juridisk navn:  Old River Village AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Aslaug Mala Olden Silde C/O Aslaug Mala Olden Silde Fax:
5590 Etne 5590 Etne
Fylke: Kommune:
Vestland Etne
Org.nr: 992277807
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 1/21/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sysco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.82%
Resultat  
  
41.44%
Egenkapital  
  
17800%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 695.000 467.000 609.000 434.000 428.000
Resultat: -106.000 -181.000 -188.000 -277.000 -280.000
Egenkapital: 179.000 1.000 168.000 308.000 505.000
Regnskap for  Old River Village AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 695.000 467.000 609.000 434.000 428.000
Driftskostnader -555.000 -388.000 -536.000 -412.000 -409.000
Driftsresultat 141.000 79.000 73.000 22.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -246.000 -260.000 -261.000 -299.000 -304.000
Finans -246.000 -260.000 -261.000 -298.000 -300.000
Resultat før skatt -106.000 -181.000 -188.000 -277.000 -280.000
Skattekostnad -16.000 13.000 47.000 80.000 76.000
Årsresultat -121.000 -167.000 -140.000 -197.000 -205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.487.000 4.623.000 4.764.000 4.913.000 5.057.000
Sum omløpsmidler 71.000 79.000 31.000 87.000 302.000
Sum eiendeler 4.558.000 4.702.000 4.795.000 5.000.000 5.359.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 -99.000 68.000 208.000 405.000
Sum egenkapital 179.000 1.000 168.000 308.000 505.000
Sum langsiktig gjeld 3.909.000 4.065.000 4.242.000 4.443.000 4.630.000
Sum kortsiktig gjeld 470.000 636.000 385.000 248.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 4.558.000 4.702.000 4.795.000 4.999.000 5.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 123.000 99.000 116.000 14.000 132.000
Andre inntekter 572.000 368.000 493.000 420.000 296.000
Driftsinntekter 695.000 467.000 609.000 434.000 428.000
Varekostnad -12.000 -9.000 -11.000 -2.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -136.000 -142.000 -148.000 -155.000 -162.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -407.000 -237.000 -377.000 -255.000 -247.000
Driftskostnader -555.000 -388.000 -536.000 -412.000 -409.000
Driftsresultat 141.000 79.000 73.000 22.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -246.000 -260.000 -261.000 -299.000 -304.000
Finans -246.000 -260.000 -261.000 -298.000 -300.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -121.000 -167.000 -140.000 -197.000 -205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.479.000 4.613.000 4.752.000 4.897.000 5.038.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 10.000 12.000 15.000 19.000
Sum varige driftsmidler 4.487.000 4.623.000 4.764.000 4.913.000 5.057.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.487.000 4.623.000 4.764.000 4.913.000 5.057.000
Varebeholdning 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kundefordringer 58.000 52.000 20.000 17.000 58.000
Andre fordringer 6.000 14.000 6.000 15.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 7.000 0 49.000 216.000
Sum omløpsmidler 71.000 79.000 31.000 87.000 302.000
Sum eiendeler 4.558.000 4.702.000 4.795.000 5.000.000 5.359.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 -99.000 68.000 208.000 405.000
Sum egenkapital 179.000 1.000 168.000 308.000 505.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 0 13.000 61.000 140.000
Gjeld til kredittinstitutt 86.000 99.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.909.000 4.065.000 4.242.000 4.443.000 4.630.000
Leverandørgjeld 29.000 24.000 4.000 20.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 13.000 30.000 17.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 269.000 500.000 351.000 212.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 470.000 636.000 385.000 248.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 4.558.000 4.702.000 4.795.000 4.999.000 5.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -399.000 -557.000 -354.000 -161.000 79.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.1 0.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.4 1.4
Soliditet 3.9 0 3.5 6.2 9.4
Resultatgrad 20.3 16.9 1 5.1 4.7
Rentedekningsgrad 0.6 0.3 0.3 0.1 0.1
Gjeldsgrad 24.5 4 27.5 15.2 9.6
Total kapitalrentabilitet 3.1 1.7 1.5 0.5 0.4
Signatur
05.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex