Olavs Pub AS
Juridisk navn:  Olavs Pub AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 33 Orebekkveien 5 Fax:
1720 Greåker 1718 Greåker
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 964706840
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/20/1992
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.02%
Resultat  
  
69.88%
Egenkapital  
  
-51.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.145.000 3.243.000 2.572.000 3.236.000 3.514.000
Resultat: -181.000 -601.000 -435.000 -68.000 100.000
Egenkapital: -529.000 -349.000 252.000 277.000 345.000
Regnskap for  Olavs Pub AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.145.000 3.243.000 2.572.000 3.236.000 3.514.000
Driftskostnader -3.299.000 -3.823.000 -2.978.000 -3.303.000 -3.412.000
Driftsresultat -155.000 -579.000 -406.000 -66.000 103.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -26.000 -22.000 -30.000 -3.000 -3.000
Finans -25.000 -21.000 -29.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt -181.000 -601.000 -435.000 -68.000 100.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -13.000
Årsresultat -181.000 -601.000 -435.000 -68.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 282.000 412.000 285.000 376.000 387.000
Sum omløpsmidler 269.000 308.000 308.000 438.000 436.000
Sum eiendeler 551.000 720.000 593.000 814.000 823.000
Sum opptjent egenkapital -629.000 -449.000 152.000 177.000 245.000
Sum egenkapital -529.000 -349.000 252.000 277.000 345.000
Sum langsiktig gjeld 90.000 174.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 990.000 896.000 341.000 536.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 551.000 721.000 593.000 813.000 822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.764.000 2.893.000 2.280.000 3.236.000 3.514.000
Andre inntekter 381.000 350.000 292.000 0 1.000
Driftsinntekter 3.145.000 3.243.000 2.572.000 3.236.000 3.514.000
Varekostnad -941.000 -1.226.000 -914.000 -1.183.000 -1.299.000
Lønninger -771.000 -953.000 -699.000 -797.000 -849.000
Avskrivning -135.000 -131.000 -102.000 -88.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.452.000 -1.520.000 -1.244.000 -1.235.000 -1.224.000
Driftskostnader -3.299.000 -3.823.000 -2.978.000 -3.303.000 -3.412.000
Driftsresultat -155.000 -579.000 -406.000 -66.000 103.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -26.000 -22.000 -30.000 -3.000 -3.000
Finans -25.000 -21.000 -29.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -181.000 -601.000 -435.000 -68.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 233.000 380.000 249.000 351.000 382.000
Sum varige driftsmidler 253.000 380.000 249.000 351.000 382.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 32.000 36.000 25.000 5.000
Sum anleggsmidler 282.000 412.000 285.000 376.000 387.000
Varebeholdning 107.000 101.000 94.000 112.000 134.000
Kundefordringer 3.000 29.000 6.000 34.000 44.000
Andre fordringer 11.000 11.000 66.000 24.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 148.000 168.000 142.000 267.000 216.000
Sum omløpsmidler 269.000 308.000 308.000 438.000 436.000
Sum eiendeler 551.000 720.000 593.000 814.000 823.000
Sum opptjent egenkapital -629.000 -449.000 152.000 177.000 245.000
Sum egenkapital -529.000 -349.000 252.000 277.000 345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 39.000 48.000 72.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 90.000 174.000 0 0 0
Leverandørgjeld 196.000 172.000 130.000 298.000 271.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 106.000 99.000 41.000 97.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 649.000 577.000 98.000 141.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 990.000 896.000 341.000 536.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 551.000 721.000 593.000 813.000 822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -721.000 -588.000 -33.000 -98.000 -41.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.7
Soliditet -48.4 42.5 34.1 42.0
Resultatgrad -4.9 -17.9 -15.8 2.9
Rentedekningsgrad -26.3 -13.5 34.7
Gjeldsgrad -3.1 1.4 1.9 1.4
Total kapitalrentabilitet -27.9 -80.2 -68.3 12.7
Signatur
21.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex