Olav Sletvold
Juridisk navn:  Olav Sletvold
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56559464
Ytre Tangerås 44 Ytre Tangerås 44 Fax: 56559466
5630 Strandebarm 5630 Strandebarm
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 954167003
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
82.69%
Resultat  
  
56.61%
Egenkapital  
  
23.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2008 2004
Omsetning: 1.045.000 572.000
Resultat: 628.000 401.000
Egenkapital: 556.000 450.000
Regnskap for  Olav Sletvold
Resultat 2008 2004
Driftsinntekter 1.045.000 572.000
Driftskostnader -419.000 -174.000
Driftsresultat 626.000 397.000
Finansinntekter 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 4.000
Resultat før skatt 628.000 401.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 628.000 401.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 703.000 149.000
Sum omløpsmidler 112.000 420.000
Sum eiendeler 815.000 569.000
Sum opptjent egenkapital 556.000
Sum egenkapital 556.000 450.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 259.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 815.000 569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.033.000
Andre inntekter 12.000
Driftsinntekter 1.045.000 572.000
Varekostnad -8.000 0
Lønninger -165.000 -13.000
Avskrivning -54.000 -17.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -192.000 -144.000
Driftskostnader -419.000 -174.000
Driftsresultat 626.000 397.000
Finansinntekter 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 4.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 628.000 401.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 570.000 138.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 133.000
Sum varige driftsmidler 703.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 703.000 149.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 39.000 37.000
Andre fordringer 17.000 20.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 56.000 363.000
Sum omløpsmidler 112.000 420.000
Sum eiendeler 815.000 569.000
Sum opptjent egenkapital 556.000
Sum egenkapital 556.000 450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 228.000 113.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 815.000 569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -147.000 301.000
Likviditetsgrad 1 0.4 3.5
Likviditetsgrad 2 0.5 3.6
Soliditet 68.2 79.1
Resultatgrad 59.9 69.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 77.1 70.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex