Olav Grevstad AS
Juridisk navn:  Olav Grevstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55546980
Heiane 2B Heiane 2B Fax: 55546981
5131 Nyborg 5131 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912084248
Aksjekapital: 932.634 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 6/7/1956 1
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.16%
Resultat  
  
-58.27%
Egenkapital  
  
-27.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.948.000 22.809.000 39.957.000 26.093.000 27.005.000
Resultat: -2.306.000 -1.457.000 6.262.000 589.000 -4.685.000
Egenkapital: 4.821.000 6.655.000 7.769.000 3.072.000 2.765.000
Regnskap for  Olav Grevstad AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.948.000 22.809.000 39.957.000 26.093.000 27.005.000
Driftskostnader -22.439.000 -24.021.000 -33.472.000 -25.309.000 -32.341.000
Driftsresultat -1.490.000 -1.213.000 6.486.000 784.000 -5.336.000
Finansinntekter 7.000 1.000 5.000 20.000 849.000
Finanskostnader -823.000 -245.000 -229.000 -215.000 -199.000
Finans -816.000 -244.000 -224.000 -195.000 650.000
Resultat før skatt -2.306.000 -1.457.000 6.262.000 589.000 -4.685.000
Skattekostnad 472.000 343.000 -1.565.000 -281.000 4.910.000
Årsresultat -1.834.000 -1.114.000 4.697.000 308.000 225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.662.000 12.654.000 11.327.000 13.682.000 1.914.000
Sum omløpsmidler 5.564.000 5.229.000 6.674.000 6.110.000 17.376.000
Sum eiendeler 18.226.000 17.883.000 18.001.000 19.792.000 19.290.000
Sum opptjent egenkapital -366.000 1.468.000 2.582.000 -2.115.000 -2.422.000
Sum egenkapital 4.821.000 6.655.000 7.769.000 3.072.000 2.765.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 398.000 7.440.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.405.000 11.228.000 9.834.000 9.280.000 16.526.000
Sum gjeld og egenkapital 18.226.000 17.883.000 18.001.000 19.792.000 19.291.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.948.000 22.809.000 39.957.000 26.090.000 27.005.000
Andre inntekter 0 0 0 3.000 0
Driftsinntekter 20.948.000 22.809.000 39.957.000 26.093.000 27.005.000
Varekostnad -6.764.000 -6.696.000 -14.354.000 -8.868.000 -15.024.000
Lønninger -11.383.000 -13.069.000 -15.092.000 -12.685.000 -13.540.000
Avskrivning -23.000 -42.000 -65.000 -137.000 -167.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.269.000 -4.214.000 -3.961.000 -3.619.000 -3.610.000
Driftskostnader -22.439.000 -24.021.000 -33.472.000 -25.309.000 -32.341.000
Driftsresultat -1.490.000 -1.213.000 6.486.000 784.000 -5.336.000
Finansinntekter 7.000 1.000 5.000 20.000 849.000
Finanskostnader -823.000 -245.000 -229.000 -215.000 -199.000
Finans -816.000 -244.000 -224.000 -195.000 650.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.834.000 -1.114.000 4.697.000 308.000 225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 567.000 95.000 0 1.317.000 1.598.000
Fast eiendom 8.000.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 12.000 16.000 22.000 46.000 70.000
Driftsløsøre 73.000 73.000 13.000 54.000 246.000
Sum varige driftsmidler 8.085.000 88.000 35.000 99.000 316.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.010.000 12.471.000 11.292.000 12.266.000 0
Sum anleggsmidler 12.662.000 12.654.000 11.327.000 13.682.000 1.914.000
Varebeholdning 472.000 614.000 744.000 765.000 222.000
Kundefordringer 3.657.000 3.173.000 4.049.000 3.919.000 3.152.000
Andre fordringer 1.021.000 961.000 1.214.000 977.000 13.524.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 414.000 480.000 668.000 449.000 478.000
Sum omløpsmidler 5.564.000 5.229.000 6.674.000 6.110.000 17.376.000
Sum eiendeler 18.226.000 17.883.000 18.001.000 19.792.000 19.290.000
Sum opptjent egenkapital -366.000 1.468.000 2.582.000 -2.115.000 -2.422.000
Sum egenkapital 4.821.000 6.655.000 7.769.000 3.072.000 2.765.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 248.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.771.000 1.841.000 2.279.000 1.382.000 2.378.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 398.000 7.440.000 0
Leverandørgjeld 4.999.000 4.731.000 1.518.000 3.825.000 2.393.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.266.000 2.400.000 3.267.000 2.362.000 1.652.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.368.000 2.256.000 2.770.000 1.710.000 10.104.000
Sum kortsiktig gjeld 13.405.000 11.228.000 9.834.000 9.280.000 16.526.000
Sum gjeld og egenkapital 18.226.000 17.883.000 18.001.000 19.792.000 19.291.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.841.000 -5.999.000 -3.160.000 -3.170.000 850.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.7 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.6 0.6 1.1
Soliditet 26.5 37.2 43.2 15.5 14.3
Resultatgrad -7.1 -5.3 16.2 3.0 -19.8
Rentedekningsgrad -1.8 28.3 3.7 -22.5
Gjeldsgrad 2.8 1.7 1.3 5.4 6.0
Total kapitalrentabilitet -8.1 -6.8 36.1 4.1 -23.3
Signatur
21.11.2018
Prokurister
09.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex