Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olav Aakre AS
Juridisk navn:  Olav Aakre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77668200
C/O Bama Gruppen As Postboks 263 Alnabru Minken Næringspark Fax: 77656782
0614 Oslo 9027 Ramfjordbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 910009974
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 5/20/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.74%
Resultat  
  
73.14%
Egenkapital  
  
0.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 464.378.000 435.061.000 428.174.000 399.730.000 358.416.000
Resultat: 10.243.000 5.916.000 3.055.000 5.261.000 7.729.000
Egenkapital: 17.883.000 17.870.000 17.869.000 17.869.000 17.868.000
Regnskap for  Olav Aakre AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 464.378.000 435.061.000 428.174.000 399.730.000 358.416.000
Driftskostnader -454.268.000 -429.221.000 -425.325.000 -394.700.000 -351.123.000
Driftsresultat 10.110.000 5.839.000 2.848.000 5.029.000 7.292.000
Finansinntekter 273.000 187.000 305.000 333.000 525.000
Finanskostnader -141.000 -110.000 -98.000 -101.000 -87.000
Finans 132.000 77.000 207.000 232.000 438.000
Resultat før skatt 10.243.000 5.916.000 3.055.000 5.261.000 7.729.000
Skattekostnad -2.260.000 -1.363.000 -734.000 -1.314.000 -2.079.000
Årsresultat 7.983.000 4.554.000 2.321.000 3.948.000 5.651.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.900.000 4.347.000 3.874.000 4.573.000 5.620.000
Sum omløpsmidler 69.226.000 58.845.000 56.659.000 56.272.000 53.514.000
Sum eiendeler 73.126.000 63.192.000 60.533.000 60.845.000 59.134.000
Sum opptjent egenkapital 15.883.000 15.870.000 15.869.000 15.869.000 15.868.000
Sum egenkapital 17.883.000 17.870.000 17.869.000 17.869.000 17.868.000
Sum langsiktig gjeld 437.000 285.000 262.000 383.000 892.000
Sum kortsiktig gjeld 54.806.000 45.037.000 42.402.000 42.593.000 40.374.000
Sum gjeld og egenkapital 73.126.000 63.192.000 60.533.000 60.845.000 59.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 464.378.000 434.934.000 427.290.000 398.677.000 358.009.000
Andre inntekter 0 127.000 884.000 1.053.000 407.000
Driftsinntekter 464.378.000 435.061.000 428.174.000 399.730.000 358.416.000
Varekostnad -392.292.000 -370.354.000 -366.405.000 -336.896.000 -298.528.000
Lønninger -23.878.000 -22.175.000 -21.476.000 -20.823.000 -18.010.000
Avskrivning -646.000 -661.000 -619.000 -656.000 -653.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.452.000 -36.031.000 -36.825.000 -36.325.000 -33.932.000
Driftskostnader -454.268.000 -429.221.000 -425.325.000 -394.700.000 -351.123.000
Driftsresultat 10.110.000 5.839.000 2.848.000 5.029.000 7.292.000
Finansinntekter 273.000 187.000 305.000 333.000 525.000
Finanskostnader -141.000 -110.000 -98.000 -101.000 -87.000
Finans 132.000 77.000 207.000 232.000 438.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -7.970.000 -4.553.000 -2.321.000 -3.947.000 -5.650.000
Årsresultat 7.983.000 4.554.000 2.321.000 3.948.000 5.651.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 64.000 0 0 0 0
Fast eiendom 1.102.000 1.154.000 1.207.000 1.260.000 1.312.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.775.000 2.194.000 1.623.000 1.942.000 2.407.000
Sum varige driftsmidler 2.877.000 3.349.000 2.830.000 3.202.000 3.720.000
Sum finansielle anleggsmidler 959.000 998.000 1.044.000 1.370.000 1.900.000
Sum anleggsmidler 3.900.000 4.347.000 3.874.000 4.573.000 5.620.000
Varebeholdning 7.173.000 6.982.000 7.063.000 6.357.000 5.478.000
Kundefordringer 46.285.000 44.940.000 38.205.000 36.697.000 31.478.000
Andre fordringer 2.232.000 2.486.000 3.073.000 5.662.000 7.243.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.535.000 4.437.000 8.318.000 7.554.000 9.315.000
Sum omløpsmidler 69.226.000 58.845.000 56.659.000 56.272.000 53.514.000
Sum eiendeler 73.126.000 63.192.000 60.533.000 60.845.000 59.134.000
Sum opptjent egenkapital 15.883.000 15.870.000 15.869.000 15.869.000 15.868.000
Sum egenkapital 17.883.000 17.870.000 17.869.000 17.869.000 17.868.000
Sum avsetninger til forpliktelser 437.000 285.000 262.000 383.000 892.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 437.000 285.000 262.000 383.000 892.000
Leverandørgjeld 39.529.000 32.617.000 31.513.000 28.022.000 21.474.000
Betalbar skatt 2.364.000 1.341.000 801.000 1.346.000 1.819.000
Skyldig offentlige avgifter 1.120.000 1.221.000 935.000 1.066.000 939.000
Utbytte -7.970.000 -4.553.000 -2.321.000 -3.947.000 -5.650.000
Annen kortsiktig gjeld 3.823.000 5.305.000 6.832.000 8.212.000 10.490.000
Sum kortsiktig gjeld 54.806.000 45.037.000 42.402.000 42.593.000 40.374.000
Sum gjeld og egenkapital 73.126.000 63.192.000 60.533.000 60.845.000 59.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.420.000 13.808.000 14.257.000 13.679.000 13.140.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 24.5 28.3 29.5 29.4 30.2
Resultatgrad 2.2 1.3 0.7 1.3 2.0
Rentedekningsgrad 71.7 53.1 29.1 49.8 89.9
Gjeldsgrad 3.1 2.5 2.4 2.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 14.2 9.5 5.2 8.8 13.2
Signatur
08.03.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex