Olaf B Terjesen AS
Juridisk navn:  Olaf B Terjesen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33345550
Postboks 8 Teie Teie Smidsrødveien 5 Fax: 33345552
3106 Nøtterøy 3120 Nøtterøy
Fylke: Kommune: www.terjesen.no
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 936016081
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 11/20/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.44%
Resultat  
  
-62.32%
Egenkapital  
  
17.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 106.575.000 112.707.000 95.006.000 108.228.000 83.780.000
Resultat: 1.188.000 3.153.000 3.727.000 1.530.000 3.617.000
Egenkapital: 24.638.000 20.954.000 18.573.000 15.904.000 15.817.000
Regnskap for  Olaf B Terjesen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 106.575.000 112.707.000 95.006.000 108.228.000 83.780.000
Driftskostnader -104.351.000 -109.820.000 -91.363.000 -103.012.000 -79.781.000
Driftsresultat 2.224.000 2.888.000 3.643.000 5.215.000 3.999.000
Finansinntekter 80.000 256.000 602.000 1.344.000 1.265.000
Finanskostnader -1.116.000 9.000 -518.000 -5.030.000 -1.647.000
Finans -1.036.000 265.000 84.000 -3.686.000 -382.000
Resultat før skatt 1.188.000 3.153.000 3.727.000 1.530.000 3.617.000
Skattekostnad -466.000 -772.000 -1.059.000 -1.442.000 -1.339.000
Årsresultat 722.000 2.381.000 2.668.000 87.000 2.279.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.406.000 10.160.000 10.386.000 9.488.000 11.362.000
Sum omløpsmidler 40.419.000 40.212.000 48.489.000 40.427.000 25.609.000
Sum eiendeler 51.825.000 50.372.000 58.875.000 49.915.000 36.971.000
Sum opptjent egenkapital 24.438.000 20.754.000 18.373.000 15.704.000 15.617.000
Sum egenkapital 24.638.000 20.954.000 18.573.000 15.904.000 15.817.000
Sum langsiktig gjeld 3.376.000 3.483.000 5.640.000 5.725.000 5.824.000
Sum kortsiktig gjeld 23.811.000 25.935.000 34.662.000 28.286.000 15.330.000
Sum gjeld og egenkapital 51.825.000 50.372.000 58.875.000 49.915.000 36.971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.423.000 112.707.000 95.006.000 108.228.000 83.780.000
Andre inntekter 152.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 106.575.000 112.707.000 95.006.000 108.228.000 83.780.000
Varekostnad -47.131.000 -50.790.000 -48.058.000 -54.626.000 -34.043.000
Lønninger -42.275.000 -45.675.000 -31.134.000 -37.981.000 -33.927.000
Avskrivning -465.000 -461.000 -538.000 -650.000 -723.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.480.000 -12.894.000 -11.633.000 -9.755.000 -11.088.000
Driftskostnader -104.351.000 -109.820.000 -91.363.000 -103.012.000 -79.781.000
Driftsresultat 2.224.000 2.888.000 3.643.000 5.215.000 3.999.000
Finansinntekter 80.000 256.000 602.000 1.344.000 1.265.000
Finanskostnader -1.116.000 9.000 -518.000 -5.030.000 -1.647.000
Finans -1.036.000 265.000 84.000 -3.686.000 -382.000
Konsernbidrag 127.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 722.000 2.381.000 2.668.000 87.000 2.279.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 590.000 1.098.000 1.134.000 860.000 965.000
Fast eiendom 1.491.000 425.000 187.000 225.000 262.000
Maskiner anlegg 46.000 338.000 722.000 1.395.000 1.791.000
Driftsløsøre 679.000 150.000 31.000 57.000 83.000
Sum varige driftsmidler 2.215.000 913.000 940.000 1.677.000 2.136.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.601.000 8.149.000 8.312.000 6.952.000 8.261.000
Sum anleggsmidler 11.406.000 10.160.000 10.386.000 9.488.000 11.362.000
Varebeholdning 2.944.000 2.014.000 2.039.000 1.806.000 1.765.000
Kundefordringer 17.828.000 18.657.000 21.014.000 18.479.000 10.673.000
Andre fordringer 7.519.000 8.998.000 9.412.000 8.707.000 4.767.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.129.000 10.543.000 16.023.000 11.435.000 8.405.000
Sum omløpsmidler 40.419.000 40.212.000 48.489.000 40.427.000 25.609.000
Sum eiendeler 51.825.000 50.372.000 58.875.000 49.915.000 36.971.000
Sum opptjent egenkapital 24.438.000 20.754.000 18.373.000 15.704.000 15.617.000
Sum egenkapital 24.638.000 20.954.000 18.573.000 15.904.000 15.817.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 127.000 253.000 376.000 496.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.376.000 3.483.000 5.640.000 5.725.000 5.824.000
Leverandørgjeld 7.755.000 5.221.000 11.840.000 9.449.000 4.222.000
Betalbar skatt 793.000 735.000 1.333.000 1.338.000 1.477.000
Skyldig offentlige avgifter 5.744.000 6.571.000 6.772.000 5.710.000 4.344.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.952.000 8.037.000 6.770.000 5.157.000 4.230.000
Sum kortsiktig gjeld 23.811.000 25.935.000 34.662.000 28.286.000 15.330.000
Sum gjeld og egenkapital 51.825.000 50.372.000 58.875.000 49.915.000 36.971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.608.000 14.277.000 13.827.000 12.141.000 10.279.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.4 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.3 1.4 1.6
Soliditet 47.5 41.6 31.5 31.9 42.8
Resultatgrad 2.1 2.6 3.8 4.8 4.8
Rentedekningsgrad 2 -320.9 7 1 3.2
Gjeldsgrad 1.1 1.4 2.2 2.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 4.4 6.2 7.2 13.1 14.2
Signatur
11.07.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.07.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HELLMAN KATHLEEN
DAVIDSEN MORTEN
DAVIDSEN PETTER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Olaf B Terjesen AS
Velkommen til Terjesen på Teie - rørlegger med stor butikk! Alt til badet!
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex