Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
OTS Trading Overseas Trading & Service Company As
Juridisk navn:  Oilquick Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67122460
Solbråveien 65 Lysaker Torg 15 Fax: 67580716
1383 Asker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915093736
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/7/1948 1
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.16%
Resultat  
  
-47.96%
Egenkapital  
  
24.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 56.063.000 66.872.000 51.923.000 45.385.000 45.762.000
Resultat: 4.610.000 8.858.000 6.440.000 4.121.000 4.852.000
Egenkapital: 13.000.000 10.412.000 4.596.000 16.792.000 14.670.000
Regnskap for  OTS Trading Overseas Trading & Service Company As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 56.063.000 66.872.000 51.923.000 45.385.000 45.762.000
Driftskostnader -51.517.000 -57.996.000 -45.733.000 -41.428.000 -40.979.000
Driftsresultat 4.546.000 8.876.000 6.190.000 3.957.000 4.783.000
Finansinntekter 75.000 44.000 371.000 220.000 119.000
Finanskostnader -11.000 -61.000 -122.000 -57.000 -50.000
Finans 64.000 -17.000 249.000 163.000 69.000
Resultat før skatt 4.610.000 8.858.000 6.440.000 4.121.000 4.852.000
Skattekostnad -1.022.000 -2.042.000 -1.636.000 -1.104.000 -1.331.000
Årsresultat 3.588.000 6.816.000 4.804.000 3.017.000 3.521.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.515.000 1.324.000 1.710.000 12.412.000 4.228.000
Sum omløpsmidler 24.577.000 27.129.000 17.546.000 13.645.000 19.886.000
Sum eiendeler 26.092.000 28.453.000 19.256.000 26.057.000 24.114.000
Sum opptjent egenkapital 12.900.000 10.312.000 4.496.000 16.692.000 14.570.000
Sum egenkapital 13.000.000 10.412.000 4.596.000 16.792.000 14.670.000
Sum langsiktig gjeld 3.624.000 3.744.000 1.059.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.469.000 14.297.000 13.600.000 9.265.000 9.444.000
Sum gjeld og egenkapital 26.093.000 28.453.000 19.255.000 26.057.000 24.114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.790.000 66.872.000 51.489.000 45.367.000 45.762.000
Andre inntekter 272.000 0 434.000 18.000 0
Driftsinntekter 56.063.000 66.872.000 51.923.000 45.385.000 45.762.000
Varekostnad -40.603.000 -47.247.000 -36.035.000 -32.233.000 -32.849.000
Lønninger -5.889.000 -5.900.000 -5.450.000 -4.285.000 -3.548.000
Avskrivning -610.000 -772.000 -614.000 -554.000 -419.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.846.000 -6.605.000 -6.169.000 -3.758.000 -3.097.000
Driftskostnader -51.517.000 -57.996.000 -45.733.000 -41.428.000 -40.979.000
Driftsresultat 4.546.000 8.876.000 6.190.000 3.957.000 4.783.000
Finansinntekter 75.000 44.000 371.000 220.000 119.000
Finanskostnader -11.000 -61.000 -122.000 -57.000 -50.000
Finans 64.000 -17.000 249.000 163.000 69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 3.588.000 6.816.000 4.804.000 3.017.000 3.521.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.125.000 607.000 789.000 86.000 18.000
Driftsløsøre 390.000 717.000 921.000 1.369.000 1.313.000
Sum varige driftsmidler 1.515.000 1.324.000 1.710.000 1.455.000 1.330.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 10.957.000 2.898.000
Sum anleggsmidler 1.515.000 1.324.000 1.710.000 12.412.000 4.228.000
Varebeholdning 13.167.000 10.666.000 8.731.000 5.716.000 6.364.000
Kundefordringer 9.575.000 11.716.000 6.713.000 5.650.000 11.394.000
Andre fordringer 163.000 518.000 681.000 1.202.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.672.000 4.230.000 1.421.000 1.078.000 2.073.000
Sum omløpsmidler 24.577.000 27.129.000 17.546.000 13.645.000 19.886.000
Sum eiendeler 26.092.000 28.453.000 19.256.000 26.057.000 24.114.000
Sum opptjent egenkapital 12.900.000 10.312.000 4.496.000 16.692.000 14.570.000
Sum egenkapital 13.000.000 10.412.000 4.596.000 16.792.000 14.670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.624.000 3.744.000 1.059.000 0 0
Leverandørgjeld 4.285.000 4.919.000 4.521.000 3.856.000 4.518.000
Betalbar skatt 1.022.000 2.042.000 1.636.000 1.104.000 1.331.000
Skyldig offentlige avgifter 2.207.000 3.035.000 2.574.000 1.549.000 1.971.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 955.000 3.300.000 2.870.000 1.757.000 624.000
Sum kortsiktig gjeld 9.469.000 14.297.000 13.600.000 9.265.000 9.444.000
Sum gjeld og egenkapital 26.093.000 28.453.000 19.255.000 26.057.000 24.114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.108.000 12.832.000 3.946.000 4.380.000 10.442.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.9 1.3 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 0.6 0.9 1.5
Soliditet 49.8 36.6 23.9 64.4 60.8
Resultatgrad 8.1 13.3 11.9 8.7 10.5
Rentedekningsgrad 413.3 145.5 50.7 69.4 98.0
Gjeldsgrad 1 1.7 3.2 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 17.7 31.3 34.1 1 20.3
Signatur
21.03.2017
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
21.03.2017
PROKURA
SIEM OLE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex