Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ofoten Takstforretning Ingeniørfirma Per A. Opshaug As
Juridisk navn:  Ofoten Takstforretning Ingeniørfirma Per A. Opshaug As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76946613
Tore Hunds Gate 7 Tore Hunds Gate 7 Fax:
8514 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 957701752
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/7/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoråd Narvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.22%
Resultat  
  
-3.73%
Egenkapital  
  
15.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.535.000 4.591.000 4.745.000 4.186.000 4.403.000
Resultat: 749.000 778.000 592.000 731.000 885.000
Egenkapital: 637.000 553.000 457.000 811.000 265.000
Regnskap for  Ofoten Takstforretning Ingeniørfirma Per A. Opshaug As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.535.000 4.591.000 4.745.000 4.186.000 4.403.000
Driftskostnader -3.788.000 -3.814.000 -4.152.000 -3.453.000 -3.508.000
Driftsresultat 747.000 777.000 593.000 733.000 896.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 4.000 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -6.000 -11.000
Finans 2.000 1.000 -1.000 -2.000 -11.000
Resultat før skatt 749.000 778.000 592.000 731.000 885.000
Skattekostnad -165.000 -182.000 -146.000 -186.000 -243.000
Årsresultat 584.000 596.000 447.000 545.000 642.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 35.000 48.000 101.000 200.000
Sum omløpsmidler 2.141.000 1.895.000 1.719.000 1.772.000 1.865.000
Sum eiendeler 2.171.000 1.930.000 1.767.000 1.873.000 2.065.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 523.000 427.000 781.000 235.000
Sum egenkapital 637.000 553.000 457.000 811.000 265.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 54.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 1.535.000 1.377.000 1.310.000 1.009.000 1.657.000
Sum gjeld og egenkapital 2.172.000 1.930.000 1.767.000 1.874.000 2.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.525.000 4.591.000 4.745.000 4.186.000 4.403.000
Andre inntekter 10.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.535.000 4.591.000 4.745.000 4.186.000 4.403.000
Varekostnad 0 0 -7.000 -13.000 -22.000
Lønninger -3.076.000 -3.088.000 -3.322.000 -2.601.000 -2.747.000
Avskrivning 0 0 -59.000 -134.000 -139.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -712.000 -726.000 -764.000 -705.000 -600.000
Driftskostnader -3.788.000 -3.814.000 -4.152.000 -3.453.000 -3.508.000
Driftsresultat 747.000 777.000 593.000 733.000 896.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 4.000 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -6.000 -11.000
Finans 2.000 1.000 -1.000 -2.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -400.000 0 -500.000
Årsresultat 584.000 596.000 447.000 545.000 642.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 25.000 38.000 32.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 59.000 193.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 59.000 193.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 30.000 35.000 48.000 101.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 351.000 290.000 668.000 305.000 494.000
Andre fordringer 6.000 3.000 8.000 11.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.785.000 1.603.000 1.043.000 1.456.000 1.355.000
Sum omløpsmidler 2.141.000 1.895.000 1.719.000 1.772.000 1.865.000
Sum eiendeler 2.171.000 1.930.000 1.767.000 1.873.000 2.065.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 523.000 427.000 781.000 235.000
Sum egenkapital 637.000 553.000 457.000 811.000 265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 54.000 143.000
Leverandørgjeld 45.000 12.000 13.000 12.000 2.000
Betalbar skatt 160.000 169.000 151.000 211.000 264.000
Skyldig offentlige avgifter 495.000 390.000 427.000 399.000 497.000
Utbytte -500.000 -500.000 -400.000 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 335.000 307.000 318.000 387.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 1.535.000 1.377.000 1.310.000 1.009.000 1.657.000
Sum gjeld og egenkapital 2.172.000 1.930.000 1.767.000 1.874.000 2.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 606.000 518.000 409.000 763.000 208.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3 1.8 1.2
Soliditet 29.3 28.7 25.9 43.3 12.8
Resultatgrad 16.5 16.9 12.5 17.5 20.3
Rentedekningsgrad 296.5 122.2 81.5
Gjeldsgrad 2.4 2.5 2.9 1.3 6.8
Total kapitalrentabilitet 34.5 40.3 33.6 39.3 43.4
Signatur
08.10.2015
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex