Of Energi As
Juridisk navn:  Of Energi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
Postboks 6666 St Olavsplass Hammersborg Torg 1 Fax: 22203838
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976325125
Aksjekapital: 220.000 NOK
Etableringsdato: 3/29/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 1.000 2.000 2.000
Egenkapital: 169.000 169.000 168.000 167.000 165.000
Regnskap for  Of Energi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 0 0 1.000 2.000 2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 1.000 2.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 178.000 169.000 168.000 167.000 165.000
Sum eiendeler 178.000 169.000 168.000 167.000 165.000
Sum opptjent egenkapital 0 -31.000 -32.000 -33.000 -35.000
Sum egenkapital 169.000 169.000 168.000 167.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 178.000 169.000 168.000 167.000 165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 1.000 2.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000 169.000 168.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 169.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 178.000 169.000 168.000 167.000 165.000
Sum eiendeler 178.000 169.000 168.000 167.000 165.000
Sum opptjent egenkapital 0 -31.000 -32.000 -33.000 -35.000
Sum egenkapital 169.000 169.000 168.000 167.000 165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 178.000 169.000 168.000 167.000 165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 169.000 169.000 168.000 167.000 165.000
Likviditetsgrad 1 19.8
Likviditetsgrad 2 19.8 0 0 0.0 0.0
Soliditet 94.9 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0.6 1.2 1.2
Signatur
06.07.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, HVORAV ETT
AV STYREMEDLEMMENE SKAL VÆRE ENTEN MARIUS ASHEIM ELLER ØYSTEIN WORREN
OG ETT AV STYREMEDLEMMENE SKAL VÆRE ENTEN KNUT INDERHAUG ELLER IREN
AANONSEN.
Prokurister
06.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex