Odeon Kino Stavanger/Sandnes As
Juridisk navn:  Odeon Kino Stavanger/Sandnes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51510700
Breigata 9 Breigata 9 Fax: 51510701
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 882288072
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 81
Etableringsdato: 7/4/2000 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kino1 stavanger / sandnes as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.42%
Resultat  
  
-0.99%
Egenkapital  
  
64.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 109.577.000 111.157.000 123.479.000 116.832.000 104.550.000
Resultat: 11.161.000 11.273.000 19.249.000 14.918.000 13.897.000
Egenkapital: 18.771.000 11.426.000 11.346.000 19.598.000 23.335.000
Regnskap for  Odeon Kino Stavanger/Sandnes As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 109.577.000 111.157.000 123.479.000 116.832.000 104.550.000
Driftskostnader -98.796.000 -100.126.000 -104.262.000 -102.059.000 -91.305.000
Driftsresultat 10.781.000 11.031.000 19.217.000 14.773.000 13.246.000
Finansinntekter 456.000 296.000 108.000 232.000 781.000
Finanskostnader -75.000 -53.000 -77.000 -88.000 -129.000
Finans 381.000 243.000 31.000 144.000 652.000
Resultat før skatt 11.161.000 11.273.000 19.249.000 14.918.000 13.897.000
Skattekostnad -2.584.000 -2.775.000 -4.929.000 -4.379.000 -3.750.000
Årsresultat 8.577.000 8.498.000 14.320.000 10.539.000 10.147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.913.000 24.904.000 24.951.000 24.413.000 28.991.000
Sum omløpsmidler 23.728.000 27.336.000 37.442.000 34.466.000 34.021.000
Sum eiendeler 45.641.000 52.240.000 62.393.000 58.879.000 63.012.000
Sum opptjent egenkapital 7.437.000 91.000 11.000 8.263.000 812.000
Sum egenkapital 18.771.000 11.426.000 11.346.000 19.598.000 23.335.000
Sum langsiktig gjeld 6.183.000 10.001.000 10.320.000 10.170.000 15.586.000
Sum kortsiktig gjeld 20.687.000 30.813.000 40.728.000 29.110.000 24.092.000
Sum gjeld og egenkapital 45.642.000 52.240.000 62.394.000 58.878.000 63.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.214.000 110.690.000 123.028.000 116.366.000 104.134.000
Andre inntekter 363.000 467.000 451.000 466.000 416.000
Driftsinntekter 109.577.000 111.157.000 123.479.000 116.832.000 104.550.000
Varekostnad -41.588.000 -42.359.000 -47.701.000 -44.846.000 -39.793.000
Lønninger -15.893.000 -16.254.000 -16.773.000 -15.714.000 -12.002.000
Avskrivning -5.846.000 -5.346.000 -5.001.000 -5.640.000 -6.402.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.469.000 -36.167.000 -34.787.000 -35.859.000 -33.108.000
Driftskostnader -98.796.000 -100.126.000 -104.262.000 -102.059.000 -91.305.000
Driftsresultat 10.781.000 11.031.000 19.217.000 14.773.000 13.246.000
Finansinntekter 456.000 296.000 108.000 232.000 781.000
Finanskostnader -75.000 -53.000 -77.000 -88.000 -129.000
Finans 381.000 243.000 31.000 144.000 652.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -8.200.000 -15.900.000 -6.000.000 -6.000.000
Årsresultat 8.577.000 8.498.000 14.320.000 10.539.000 10.147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.487.000 2.458.000 2.663.000 2.718.000 4.121.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.333.000 2.250.000 1.556.000 2.381.000 4.389.000
Sum varige driftsmidler 19.182.000 21.202.000 21.044.000 20.451.000 23.626.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000
Sum anleggsmidler 21.913.000 24.904.000 24.951.000 24.413.000 28.991.000
Varebeholdning 751.000 710.000 605.000 616.000 564.000
Kundefordringer 6.842.000 4.619.000 5.259.000 3.629.000 3.775.000
Andre fordringer 1.607.000 3.072.000 2.085.000 2.433.000 1.381.000
Sum investeringer 0 0 0 0 4.977.000
Kasse, bank 14.529.000 18.936.000 29.494.000 27.788.000 23.324.000
Sum omløpsmidler 23.728.000 27.336.000 37.442.000 34.466.000 34.021.000
Sum eiendeler 45.641.000 52.240.000 62.393.000 58.879.000 63.012.000
Sum opptjent egenkapital 7.437.000 91.000 11.000 8.263.000 812.000
Sum egenkapital 18.771.000 11.426.000 11.346.000 19.598.000 23.335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.989.000 9.455.000 9.441.000 8.977.000 13.913.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.183.000 10.001.000 10.320.000 10.170.000 15.586.000
Leverandørgjeld 7.266.000 11.139.000 9.335.000 8.684.000 6.981.000
Betalbar skatt 2.111.000 2.505.000 4.662.000 4.217.000 2.942.000
Skyldig offentlige avgifter 1.157.000 1.062.000 1.032.000 1.014.000 1.031.000
Utbytte -3.000.000 -8.200.000 -15.900.000 -6.000.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 7.152.000 7.907.000 9.799.000 9.195.000 7.139.000
Sum kortsiktig gjeld 20.687.000 30.813.000 40.728.000 29.110.000 24.092.000
Sum gjeld og egenkapital 45.642.000 52.240.000 62.394.000 58.878.000 63.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.041.000 -3.477.000 -3.286.000 5.356.000 9.929.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.9 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 1.2 1.4
Soliditet 41.1 21.9 18.2 33.3 37.0
Resultatgrad 9.8 9.9 15.6 12.6 12.7
Rentedekningsgrad 143.7 208.1 249.6 170.5 108.7
Gjeldsgrad 1.4 3.6 4.5 2.0 1.7
Total kapitalrentabilitet 24.6 21.7 3 25.5 22.3
Signatur
24.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex