Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Odeon Kino As
Juridisk navn:  Odeon Kino As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 04312
C/O Odeon Kino As Wergelandsveien 21 C/O Bergen Kino Neumanns Gate 3 Fax: 33744401
0167 Oslo 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 962277055
Aksjekapital: 100.100.000 NOK
Antall ansatte: 291
Etableringsdato: 11/15/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
42.61%
Resultat  
  
14.35%
Egenkapital  
  
-44.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 284.129.000 199.228.000 223.589.000 193.125.000 127.600.000
Resultat: 20.370.000 17.813.000 30.525.000 17.111.000 21.716.000
Egenkapital: 147.909.000 266.927.000 255.096.000 231.960.000 218.916.000
Regnskap for  Odeon Kino As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 284.129.000 199.228.000 223.589.000 193.125.000 127.600.000
Driftskostnader -278.690.000 -189.080.000 -206.098.000 -188.940.000 -126.669.000
Driftsresultat 5.438.000 10.149.000 17.491.000 4.185.000 930.000
Finansinntekter 15.213.000 19.322.000 13.043.000 12.926.000 26.396.000
Finanskostnader -280.000 -11.659.000 -9.000 0 -5.610.000
Finans 14.933.000 7.663.000 13.034.000 12.926.000 20.786.000
Resultat før skatt 20.370.000 17.813.000 30.525.000 17.111.000 21.716.000
Skattekostnad -4.388.000 -5.982.000 -7.389.000 -4.067.000 895.000
Årsresultat 15.982.000 11.831.000 23.136.000 13.044.000 22.612.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 229.317.000 187.568.000 195.497.000 205.291.000 160.677.000
Sum omløpsmidler 102.117.000 141.603.000 107.560.000 68.233.000 84.507.000
Sum eiendeler 331.434.000 329.171.000 303.057.000 273.524.000 245.184.000
Sum opptjent egenkapital 15.982.000 96.243.000 84.412.000 61.276.000 48.232.000
Sum egenkapital 147.909.000 266.927.000 255.096.000 231.960.000 218.916.000
Sum langsiktig gjeld 121.248.000 0 90.000 2.349.000 3.140.000
Sum kortsiktig gjeld 62.277.000 62.243.000 47.870.000 39.215.000 23.128.000
Sum gjeld og egenkapital 331.434.000 329.170.000 303.056.000 273.524.000 245.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 279.329.000 194.819.000 220.269.000 190.243.000 118.190.000
Andre inntekter 4.800.000 4.409.000 3.320.000 2.882.000 9.409.000
Driftsinntekter 284.129.000 199.228.000 223.589.000 193.125.000 127.600.000
Varekostnad -112.005.000 -75.756.000 -86.712.000 -76.602.000 -49.587.000
Lønninger -53.444.000 -39.189.000 -40.127.000 -33.489.000 -28.014.000
Avskrivning -24.294.000 -17.045.000 -15.935.000 -16.162.000 -5.372.000
Nedskrivning -245.000 -85.000 -683.000 -2.842.000 0
Andre driftskostnader -88.702.000 -57.005.000 -62.641.000 -59.845.000 -43.696.000
Driftskostnader -278.690.000 -189.080.000 -206.098.000 -188.940.000 -126.669.000
Driftsresultat 5.438.000 10.149.000 17.491.000 4.185.000 930.000
Finansinntekter 15.213.000 19.322.000 13.043.000 12.926.000 26.396.000
Finanskostnader -280.000 -11.659.000 -9.000 0 -5.610.000
Finans 14.933.000 7.663.000 13.034.000 12.926.000 20.786.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.982.000 11.831.000 23.136.000 13.044.000 22.612.000
Balanse detaljer          
Goodwill 9.481.000 18.962.000 28.444.000 37.925.000 0
Sum Immatrielle midler 19.729.000 29.688.000 28.820.000 40.977.000 6.471.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 91.346.000 39.827.000 37.552.000 33.615.000 22.320.000
Sum varige driftsmidler 91.346.000 39.827.000 37.552.000 33.615.000 22.320.000
Sum finansielle anleggsmidler 118.242.000 118.052.000 129.124.000 130.699.000 131.886.000
Sum anleggsmidler 229.317.000 187.568.000 195.497.000 205.291.000 160.677.000
Varebeholdning 3.094.000 1.439.000 1.480.000 1.751.000 912.000
Kundefordringer 2.942.000 2.566.000 7.529.000 5.151.000 868.000
Andre fordringer 23.690.000 28.364.000 3.889.000 3.404.000 77.968.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.415.000 4.532.000 9.350.000 57.928.000 4.759.000
Sum omløpsmidler 102.117.000 141.603.000 107.560.000 68.233.000 84.507.000
Sum eiendeler 331.434.000 329.171.000 303.057.000 273.524.000 245.184.000
Sum opptjent egenkapital 15.982.000 96.243.000 84.412.000 61.276.000 48.232.000
Sum egenkapital 147.909.000 266.927.000 255.096.000 231.960.000 218.916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.248.000 0 90.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 493.000 0
Sum langsiktig gjeld 121.248.000 0 90.000 2.349.000 3.140.000
Leverandørgjeld 13.248.000 24.760.000 12.551.000 20.023.000 5.511.000
Betalbar skatt 3.131.000 5.060.000 3.605.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.366.000 1.229.000 1.267.000 2.449.000 1.234.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.532.000 31.195.000 30.447.000 16.250.000 16.383.000
Sum kortsiktig gjeld 62.277.000 62.243.000 47.870.000 39.215.000 23.128.000
Sum gjeld og egenkapital 331.434.000 329.170.000 303.056.000 273.524.000 245.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.840.000 79.360.000 59.690.000 29.018.000 61.379.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.3 2.2 1.7 3.7
Likviditetsgrad 2 1.6 2.3 2.2 1.7 3.7
Soliditet 44.6 81.1 84.2 84.8 89.3
Resultatgrad 1.9 5.1 7.8 2.2 0.7
Rentedekningsgrad 19.4 0.9 1943.4 4.9
Gjeldsgrad 1.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.2 9 10.1 6.3 11.1
Signatur
19.04.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex