Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oddvar Fredriksen Taxi
Juridisk navn:  Oddvar Fredriksen Taxi
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46918154
Kjellemojordet 75 Kjellemojordet 75 Fax:
3740 Skien 3740 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 964987823
Aksjekapital: -.183 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: city skien oddvar fredriksen
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.15%
Resultat  
  
50.72%
Egenkapital  
  
-423.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2005 2004 2003 2002
Omsetning: 4.138.000 4.505.000 4.518.000 3.694.000
Resultat: 737.000 489.000 540.000 286.000
Egenkapital: -592.000 -113.000 -172.000 -183.000
Regnskap for  Oddvar Fredriksen Taxi
Resultat 2005 2004 2003 2002
Driftsinntekter 4.138.000 4.505.000 4.518.000 3.694.000
Driftskostnader -3.390.000 -3.994.000 -3.935.000 -3.378.000
Driftsresultat 748.000 511.000 584.000 317.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -11.000 -21.000 -45.000 -32.000
Finans -11.000 -21.000 -45.000 -31.000
Resultat før skatt 737.000 489.000 540.000 286.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 737.000 489.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 100.000 148.000 196.000
Sum omløpsmidler 214.000 176.000 216.000 188.000
Sum eiendeler 214.000 276.000 364.000 384.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -592.000 -113.000 -172.000 -183.000
Sum langsiktig gjeld 0 96.000 210.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 293.000 326.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital -523.000 276.000 364.000 384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 4.138.000 4.505.000 4.518.000 3.694.000
Varekostnad -2.315.000 -2.666.000 -2.583.000 -2.142.000
Lønninger -633.000 -715.000 -714.000 -666.000
Avskrivning 0 -48.000 -48.000 -44.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -442.000 -565.000 -590.000 -526.000
Driftskostnader -3.390.000 -3.994.000 -3.935.000 -3.378.000
Driftsresultat 748.000 511.000 584.000 317.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -11.000 -21.000 -45.000 -32.000
Finans -11.000 -21.000 -45.000 -31.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 737.000 489.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 100.000 148.000 196.000
Varebeholdning 0 160.000 173.000 132.000
Kundefordringer 1.000 5.000 25.000 8.000
Andre fordringer 200.000 9.000 1.000 11.000
Sum investeringer
Kasse, bank 13.000 2.000 17.000 37.000
Sum omløpsmidler 214.000 176.000 216.000 188.000
Sum eiendeler 214.000 276.000 364.000 384.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -592.000 -113.000 -172.000 -183.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.000 25.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 96.000 210.000 274.000
Leverandørgjeld -4.000 62.000 99.000 80.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 85.000 91.000 97.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 144.000 111.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 293.000 326.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital -523.000 276.000 364.000 384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 145.000 -117.000 -110.000 -105.000
Likviditetsgrad 1 3.1 0.6 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 3.2 0.1 0.2 0.2
Soliditet 113.2 -40.9 -47.3 -47.7
Resultatgrad 18.1 11.3 12.9 8.6
Rentedekningsgrad 68.0 24.3 13.0 9.9
Gjeldsgrad -0.1 -3.4 -3.1 -3.1
Total kapitalrentabilitet -143.0 185.1 160.4 82.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex