Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oddaprodukt AS
Juridisk navn:  Oddaprodukt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55092888
Postboks 611 Hjøllovegen 10 Fax: 53642751
5752 Odda 5750 Odda
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 923572414
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 11/25/1975
Foretakstype: AS
Tidligere navn: indre hardanger industri as
Revisor: Odda Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.4%
Resultat  
  
107.33%
Egenkapital  
  
5.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.602.000 14.262.000 13.395.000 13.242.000 13.399.000
Resultat: 1.047.000 505.000 807.000 1.039.000 2.426.000
Egenkapital: 18.637.000 17.591.000 17.086.000 16.279.000 15.240.000
Regnskap for  Oddaprodukt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.602.000 14.262.000 13.395.000 13.242.000 13.399.000
Driftskostnader -14.648.000 -13.852.000 -12.692.000 -12.303.000 -11.099.000
Driftsresultat 954.000 410.000 704.000 939.000 2.300.000
Finansinntekter 94.000 97.000 103.000 101.000 127.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans 93.000 95.000 103.000 100.000 126.000
Resultat før skatt 1.047.000 505.000 807.000 1.039.000 2.426.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.047.000 505.000 807.000 1.039.000 2.426.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.124.000 7.505.000 7.431.000 5.694.000 5.698.000
Sum omløpsmidler 11.439.000 11.990.000 11.409.000 11.990.000 11.165.000
Sum eiendeler 20.563.000 19.495.000 18.840.000 17.684.000 16.863.000
Sum opptjent egenkapital 18.307.000 17.261.000 16.756.000 15.949.000 14.910.000
Sum egenkapital 18.637.000 17.591.000 17.086.000 16.279.000 15.240.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 120.000
Sum kortsiktig gjeld 1.926.000 1.904.000 1.754.000 1.405.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 20.563.000 19.495.000 18.840.000 17.684.000 16.863.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.767.000 5.903.000 5.301.000 4.765.000 3.858.000
Andre inntekter 8.835.000 8.359.000 8.095.000 8.478.000 9.541.000
Driftsinntekter 15.602.000 14.262.000 13.395.000 13.242.000 13.399.000
Varekostnad -1.026.000 -760.000 -606.000 -395.000 -549.000
Lønninger -9.281.000 -8.192.000 -8.289.000 -8.137.000 -6.956.000
Avskrivning -591.000 -960.000 -910.000 -824.000 -688.000
Nedskrivning 0 -401.000 0 0 0
Andre driftskostnader -3.750.000 -3.539.000 -2.887.000 -2.947.000 -2.906.000
Driftskostnader -14.648.000 -13.852.000 -12.692.000 -12.303.000 -11.099.000
Driftsresultat 954.000 410.000 704.000 939.000 2.300.000
Finansinntekter 94.000 97.000 103.000 101.000 127.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans 93.000 95.000 103.000 100.000 126.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.047.000 505.000 807.000 1.039.000 2.426.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.887.000 4.388.000 4.868.000 3.303.000 3.508.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.224.000 3.103.000 2.550.000 2.378.000 2.182.000
Sum varige driftsmidler 9.111.000 7.492.000 7.418.000 5.681.000 5.690.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 13.000 8.000
Sum anleggsmidler 9.124.000 7.505.000 7.431.000 5.694.000 5.698.000
Varebeholdning 559.000 441.000 391.000 256.000 213.000
Kundefordringer 879.000 634.000 594.000 457.000 298.000
Andre fordringer 721.000 760.000 558.000 645.000 681.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.280.000 10.154.000 9.866.000 10.632.000 9.973.000
Sum omløpsmidler 11.439.000 11.990.000 11.409.000 11.990.000 11.165.000
Sum eiendeler 20.563.000 19.495.000 18.840.000 17.684.000 16.863.000
Sum opptjent egenkapital 18.307.000 17.261.000 16.756.000 15.949.000 14.910.000
Sum egenkapital 18.637.000 17.591.000 17.086.000 16.279.000 15.240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 120.000
Leverandørgjeld 495.000 460.000 384.000 178.000 427.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 615.000 610.000 553.000 500.000 459.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 816.000 834.000 818.000 727.000 617.000
Sum kortsiktig gjeld 1.926.000 1.904.000 1.754.000 1.405.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 20.563.000 19.495.000 18.840.000 17.684.000 16.863.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.513.000 10.086.000 9.655.000 10.585.000 9.662.000
Likviditetsgrad 1 5.9 6.3 6.5 8.5 7.4
Likviditetsgrad 2 5.6 6.1 6.3 8.4 7.3
Soliditet 90.6 90.2 90.7 92.1 90.4
Resultatgrad 6.1 2.9 5.3 7.1 17.2
Rentedekningsgrad 9 2 9 2427.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.1 2.6 4.3 5.9 14.4
Signatur
23.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex