Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Odd Arild Dahlum AS
Juridisk navn:  Odd Arild Dahlum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98228951
Åsplundvegen 33 Åsplundvegen 33 Fax: 63983711
2070 Råholt 2070 Råholt
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 989127748
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.25%
Resultat  
  
-2.04%
Egenkapital  
  
1.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.871.000 3.920.000 5.782.000 1.323.000 638.000
Resultat: 3.846.000 3.926.000 5.791.000 1.393.000 666.000
Egenkapital: 2.785.000 2.745.000 1.613.000 4.283.000 4.295.000
Regnskap for  Odd Arild Dahlum AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.871.000 3.920.000 5.782.000 1.323.000 638.000
Driftskostnader -44.000 -28.000 -29.000 -24.000 -25.000
Driftsresultat 3.827.000 3.892.000 5.753.000 1.299.000 613.000
Finansinntekter 19.000 34.000 37.000 94.000 68.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -14.000
Finans 19.000 34.000 37.000 94.000 54.000
Resultat før skatt 3.846.000 3.926.000 5.791.000 1.393.000 666.000
Skattekostnad -6.000 5.000 -26.000 5.000 -26.000
Årsresultat 3.840.000 3.931.000 5.765.000 1.398.000 639.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.257.000 1.257.000 1.257.000 3.691.000 3.690.000
Sum omløpsmidler 5.387.000 4.375.000 6.456.000 1.999.000 1.479.000
Sum eiendeler 6.644.000 5.632.000 7.713.000 5.690.000 5.169.000
Sum opptjent egenkapital 2.685.000 2.645.000 1.513.000 4.183.000 4.195.000
Sum egenkapital 2.785.000 2.745.000 1.613.000 4.283.000 4.295.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 21.000 59.000 41.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 3.851.000 2.866.000 6.040.000 1.366.000 812.000
Sum gjeld og egenkapital 6.644.000 5.632.000 7.712.000 5.690.000 5.169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.871.000 3.920.000 5.782.000 1.323.000 638.000
Driftsinntekter 3.871.000 3.920.000 5.782.000 1.323.000 638.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -28.000 -29.000 -24.000 -25.000
Driftskostnader -44.000 -28.000 -29.000 -24.000 -25.000
Driftsresultat 3.827.000 3.892.000 5.753.000 1.299.000 613.000
Finansinntekter 19.000 34.000 37.000 94.000 68.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -14.000
Finans 19.000 34.000 37.000 94.000 54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.800.000 -2.800.000 -6.000.000 -1.350.000 -800.000
Årsresultat 3.840.000 3.931.000 5.765.000 1.398.000 639.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.257.000 1.257.000 1.257.000 3.691.000 3.690.000
Sum anleggsmidler 1.257.000 1.257.000 1.257.000 3.691.000 3.690.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.871.000 3.934.000 5.831.000 1.372.000 588.000
Sum investeringer 151.000 256.000 424.000 552.000 736.000
Kasse, bank 1.366.000 185.000 201.000 75.000 155.000
Sum omløpsmidler 5.387.000 4.375.000 6.456.000 1.999.000 1.479.000
Sum eiendeler 6.644.000 5.632.000 7.713.000 5.690.000 5.169.000
Sum opptjent egenkapital 2.685.000 2.645.000 1.513.000 4.183.000 4.195.000
Sum egenkapital 2.785.000 2.745.000 1.613.000 4.283.000 4.295.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 21.000 59.000 41.000 62.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 21.000 59.000 41.000 62.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 19.000 33.000 8.000 16.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.800.000 -2.800.000 -6.000.000 -1.350.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 32.000 32.000 32.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.851.000 2.866.000 6.040.000 1.366.000 812.000
Sum gjeld og egenkapital 6.644.000 5.632.000 7.712.000 5.690.000 5.169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.536.000 1.509.000 416.000 633.000 667.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.1 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.1 1.5 1.9
Soliditet 41.9 48.7 20.9 75.3 83.1
Resultatgrad 98.9 99.3 99.5 98.2 96.1
Rentedekningsgrad 48.6
Gjeldsgrad 1.4 1.1 3.8 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 57.9 69.7 75.1 24.5 13.2
Signatur
14.11.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex