Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Odd Andersen AS
Juridisk navn:  Odd Andersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leif Weldings Vei 16 Kilgata 3B Fax:
3208 Sandefjord 3217 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 989092790
Aksjekapital: 2.671.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Exactum As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.13%
Egenkapital  
  
-22.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -82.000 7.285.000 212.000 -1.202.000 3.384.000
Egenkapital: 11.384.000 14.689.000 10.625.000 13.695.000 18.178.000
Regnskap for  Odd Andersen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -126.000 -101.000 -98.000 -195.000 -234.000
Driftsresultat -126.000 -101.000 -98.000 -195.000 -234.000
Finansinntekter 66.000 7.471.000 455.000 1.490.000 3.763.000
Finanskostnader -22.000 -85.000 -144.000 -2.497.000 -145.000
Finans 44.000 7.386.000 311.000 -1.007.000 3.618.000
Resultat før skatt -82.000 7.285.000 212.000 -1.202.000 3.384.000
Skattekostnad 0 -51.000 -76.000 -67.000 0
Årsresultat -82.000 7.234.000 136.000 -1.269.000 3.384.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.864.000 3.552.000 9.093.000 9.182.000 14.924.000
Sum omløpsmidler 12.747.000 14.368.000 4.857.000 7.842.000 6.535.000
Sum eiendeler 14.611.000 17.920.000 13.950.000 17.024.000 21.459.000
Sum opptjent egenkapital 8.713.000 12.018.000 7.954.000 11.024.000 15.507.000
Sum egenkapital 11.384.000 14.689.000 10.625.000 13.695.000 18.178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 35.000 52.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.226.000 3.230.000 3.290.000 3.278.000 3.282.000
Sum gjeld og egenkapital 14.610.000 17.919.000 13.950.000 17.025.000 21.460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -101.000 -98.000 -195.000 -234.000
Driftskostnader -126.000 -101.000 -98.000 -195.000 -234.000
Driftsresultat -126.000 -101.000 -98.000 -195.000 -234.000
Finansinntekter 66.000 7.471.000 455.000 1.490.000 3.763.000
Finanskostnader -22.000 -85.000 -144.000 -2.497.000 -145.000
Finans 44.000 7.386.000 311.000 -1.007.000 3.618.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.223.000 -3.170.000 -3.206.000 -3.215.000 -3.280.000
Årsresultat -82.000 7.234.000 136.000 -1.269.000 3.384.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.864.000 3.552.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.864.000 3.552.000 9.093.000 9.182.000 14.924.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 220.000 970.000 1.515.000
Sum investeringer 10.139.000 13.472.000 0 0 0
Kasse, bank 2.608.000 896.000 1.302.000 561.000 5.020.000
Sum omløpsmidler 12.747.000 14.368.000 4.857.000 7.842.000 6.535.000
Sum eiendeler 14.611.000 17.920.000 13.950.000 17.024.000 21.459.000
Sum opptjent egenkapital 8.713.000 12.018.000 7.954.000 11.024.000 15.507.000
Sum egenkapital 11.384.000 14.689.000 10.625.000 13.695.000 18.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 35.000 52.000 0
Leverandørgjeld 0 6.000 3.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 51.000 82.000 62.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.223.000 -3.170.000 -3.206.000 -3.215.000 -3.280.000
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.226.000 3.230.000 3.290.000 3.278.000 3.282.000
Sum gjeld og egenkapital 14.610.000 17.919.000 13.950.000 17.025.000 21.460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.521.000 11.138.000 1.567.000 4.564.000 3.253.000
Likviditetsgrad 1 4 4.4 1.5 2.4 2.0
Likviditetsgrad 2 4 4.4 1.5 2.4 2.0
Soliditet 77.9 8 76.2 80.4 84.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -5.7 -1.2 -0.7 0.5 24.3
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.4 41.1 2.6 7.6 16.4
Signatur
13.06.2008
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex