Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Odd Amund Dølmo AS
Juridisk navn:  Odd Amund Dølmo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62481955
Elfengveien 4B Elfengveien 4B Fax: 62481543
2500 Tynset 2500 Tynset
Fylke: Kommune:
Hedmark Tynset
Org.nr: 982026784
Aksjekapital: 490.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 5/10/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema 1000 Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.18%
Resultat  
  
-58.49%
Egenkapital  
  
20.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 67.435.000 67.556.000 72.425.000 71.510.000 71.199.000
Resultat: 704.000 1.696.000 1.269.000 1.669.000 2.303.000
Egenkapital: 3.137.000 2.598.000 2.311.000 2.263.000 1.744.000
Regnskap for  Odd Amund Dølmo AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 67.435.000 67.556.000 72.425.000 71.510.000 71.199.000
Driftskostnader -66.752.000 -65.858.000 -71.169.000 -69.846.000 -68.908.000
Driftsresultat 683.000 1.698.000 1.256.000 1.663.000 2.290.000
Finansinntekter 44.000 34.000 36.000 37.000 35.000
Finanskostnader -23.000 -36.000 -22.000 -31.000 -22.000
Finans 21.000 -2.000 14.000 6.000 13.000
Resultat før skatt 704.000 1.696.000 1.269.000 1.669.000 2.303.000
Skattekostnad -165.000 -409.000 -321.000 -449.000 -622.000
Årsresultat 539.000 1.287.000 948.000 1.219.000 1.681.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 837.000 1.132.000 1.357.000 1.760.000 2.222.000
Sum omløpsmidler 8.567.000 10.381.000 9.427.000 8.568.000 9.400.000
Sum eiendeler 9.404.000 11.513.000 10.784.000 10.328.000 11.622.000
Sum opptjent egenkapital 2.647.000 2.108.000 1.821.000 1.773.000 1.254.000
Sum egenkapital 3.137.000 2.598.000 2.311.000 2.263.000 1.744.000
Sum langsiktig gjeld 0 13.000 35.000 55.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 6.267.000 8.902.000 8.437.000 8.010.000 9.808.000
Sum gjeld og egenkapital 9.404.000 11.513.000 10.783.000 10.328.000 11.622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.088.000 66.167.000 71.842.000 70.968.000 70.684.000
Andre inntekter 1.347.000 1.388.000 583.000 542.000 515.000
Driftsinntekter 67.435.000 67.556.000 72.425.000 71.510.000 71.199.000
Varekostnad -55.851.000 -55.492.000 -60.252.000 -59.041.000 -58.137.000
Lønninger -4.734.000 -4.074.000 -4.256.000 -4.121.000 -4.120.000
Avskrivning -357.000 -344.000 -403.000 -462.000 -420.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.810.000 -5.948.000 -6.258.000 -6.222.000 -6.231.000
Driftskostnader -66.752.000 -65.858.000 -71.169.000 -69.846.000 -68.908.000
Driftsresultat 683.000 1.698.000 1.256.000 1.663.000 2.290.000
Finansinntekter 44.000 34.000 36.000 37.000 35.000
Finanskostnader -23.000 -36.000 -22.000 -31.000 -22.000
Finans 21.000 -2.000 14.000 6.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -900.000 -700.000 -1.170.000
Årsresultat 539.000 1.287.000 948.000 1.219.000 1.681.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 820.000 1.132.000 1.357.000 1.760.000 2.222.000
Sum varige driftsmidler 820.000 1.132.000 1.357.000 1.760.000 2.222.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 837.000 1.132.000 1.357.000 1.760.000 2.222.000
Varebeholdning 2.919.000 3.777.000 3.992.000 3.716.000 3.554.000
Kundefordringer 440.000 535.000 293.000 247.000 309.000
Andre fordringer 72.000 7.000 6.000 0 311.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.136.000 6.063.000 5.137.000 4.604.000 5.226.000
Sum omløpsmidler 8.567.000 10.381.000 9.427.000 8.568.000 9.400.000
Sum eiendeler 9.404.000 11.513.000 10.784.000 10.328.000 11.622.000
Sum opptjent egenkapital 2.647.000 2.108.000 1.821.000 1.773.000 1.254.000
Sum egenkapital 3.137.000 2.598.000 2.311.000 2.263.000 1.744.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 13.000 35.000 55.000 70.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 13.000 35.000 55.000 70.000
Leverandørgjeld 3.249.000 4.448.000 5.243.000 4.286.000 6.733.000
Betalbar skatt 195.000 431.000 340.000 465.000 559.000
Skyldig offentlige avgifter 421.000 301.000 173.000 217.000 201.000
Utbytte 0 -1.000.000 -900.000 -700.000 -1.170.000
Annen kortsiktig gjeld 2.401.000 2.722.000 1.780.000 2.343.000 1.145.000
Sum kortsiktig gjeld 6.267.000 8.902.000 8.437.000 8.010.000 9.808.000
Sum gjeld og egenkapital 9.404.000 11.513.000 10.783.000 10.328.000 11.622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.300.000 1.479.000 990.000 558.000 -408.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6
Soliditet 33.4 22.6 21.4 21.9 15.0
Resultatgrad 1 2.5 1.7 2.3 3.2
Rentedekningsgrad 29.7 47.2 57.1 54.8 105.7
Gjeldsgrad 2 3.4 3.7 3.6 5.7
Total kapitalrentabilitet 7.7 1 1 16.5 20.0
Signatur
09.01.2017
STYREFORMANN OG DAGLIG LEDER HAR HVER FOR SEG SELSKAPETS SIGNATUR.
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex