Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oda Fish As
Juridisk navn:  Oda Fish As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Kristiansund Regnskap As Professor Dahls Gate 26 Torggata 15 Fax:
0260 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918837043
Aksjekapital: 6.596.500 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/21/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: C Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
837.5%
Resultat  
  
-212.98%
Egenkapital  
  
-34.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 75.000 8.000
Resultat: -1.230.000 -393.000
Egenkapital: 428.000 657.000
Regnskap for  Oda Fish As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 75.000 8.000
Driftskostnader -1.389.000 -401.000
Driftsresultat -1.313.000 -393.000
Finansinntekter 84.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 83.000 0
Resultat før skatt -1.230.000 -393.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.230.000 -393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 0
Sum omløpsmidler 3.224.000 658.000
Sum eiendeler 3.299.000 658.000
Sum opptjent egenkapital -1.623.000 -393.000
Sum egenkapital 428.000 657.000
Sum langsiktig gjeld 2.150.000 0
Sum kortsiktig gjeld 721.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.300.000 658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.000 8.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 75.000 8.000
Varekostnad 0 -10.000
Lønninger -346.000 0
Avskrivning -11.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.023.000 -391.000
Driftskostnader -1.389.000 -401.000
Driftsresultat -1.313.000 -393.000
Finansinntekter 84.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 83.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.230.000 -393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 70.000 0
Sum varige driftsmidler 70.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0
Sum anleggsmidler 75.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 8.000 8.000
Andre fordringer 3.011.000 502.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 206.000 149.000
Sum omløpsmidler 3.224.000 658.000
Sum eiendeler 3.299.000 658.000
Sum opptjent egenkapital -1.623.000 -393.000
Sum egenkapital 428.000 657.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.150.000 0
Leverandørgjeld 75.000 1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 620.000 0
Sum kortsiktig gjeld 721.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.300.000 658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.503.000 657.000
Likviditetsgrad 1 4.5 6
Likviditetsgrad 2 4.5 6
Soliditet 1 99.8
Resultatgrad -1750.7 -4912.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.7 0
Total kapitalrentabilitet -37.3 -59.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex