Oda Eiendom AS
Juridisk navn:  Oda Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35520903
Duestien 3 Duestien 3 Fax:
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Telemark Skien
Org.nr: 981886585
Aksjekapital: 39.200 NOK
Etableringsdato: 3/20/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øvrebø Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.45%
Resultat  
  
-5.26%
Egenkapital  
  
19.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 308.000 284.000 264.000 238.000 249.000
Resultat: 306.000 323.000 257.000 177.000 135.000
Egenkapital: 835.000 700.000 530.000 459.000 438.000
Regnskap for  Oda Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 308.000 284.000 264.000 238.000 249.000
Driftskostnader -153.000 -99.000 -110.000 -123.000 -111.000
Driftsresultat 155.000 185.000 154.000 116.000 138.000
Finansinntekter 169.000 158.000 119.000 82.000 25.000
Finanskostnader -19.000 -19.000 -16.000 -21.000 -28.000
Finans 150.000 139.000 103.000 61.000 -3.000
Resultat før skatt 306.000 323.000 257.000 177.000 135.000
Skattekostnad -41.000 -43.000 -36.000 -28.000 -31.000
Årsresultat 265.000 280.000 221.000 149.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 974.000 1.006.000 1.032.000 821.000 809.000
Sum omløpsmidler 769.000 444.000 315.000 356.000 322.000
Sum eiendeler 1.743.000 1.450.000 1.347.000 1.177.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital 796.000 661.000 491.000 419.000 399.000
Sum egenkapital 835.000 700.000 530.000 459.000 438.000
Sum langsiktig gjeld 495.000 550.000 473.000 515.000 557.000
Sum kortsiktig gjeld 414.000 201.000 345.000 203.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 1.744.000 1.451.000 1.348.000 1.176.000 1.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 308.000 284.000 264.000 238.000 249.000
Driftsinntekter 308.000 284.000 264.000 238.000 249.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -21.000 -21.000 -19.000 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -78.000 -91.000 -104.000 -92.000
Driftskostnader -153.000 -99.000 -110.000 -123.000 -111.000
Driftsresultat 155.000 185.000 154.000 116.000 138.000
Finansinntekter 169.000 158.000 119.000 82.000 25.000
Finanskostnader -19.000 -19.000 -16.000 -21.000 -28.000
Finans 150.000 139.000 103.000 61.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 -56.000 -39.000 0
Utbytte -130.000 -110.000 -150.000 -129.000 -100.000
Årsresultat 265.000 280.000 221.000 149.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 11.000 15.000 24.000
Fast eiendom 785.000 807.000 828.000 712.000 731.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 785.000 807.000 828.000 712.000 731.000
Sum finansielle anleggsmidler 189.000 192.000 193.000 94.000 54.000
Sum anleggsmidler 974.000 1.006.000 1.032.000 821.000 809.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 21.000 0 0 17.000
Andre fordringer 300.000 204.000 4.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 293.000 219.000 277.000 321.000 305.000
Sum omløpsmidler 769.000 444.000 315.000 356.000 322.000
Sum eiendeler 1.743.000 1.450.000 1.347.000 1.177.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital 796.000 661.000 491.000 419.000 399.000
Sum egenkapital 835.000 700.000 530.000 459.000 438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 251.000 51.000 175.000 53.000 0
Sum langsiktig gjeld 495.000 550.000 473.000 515.000 557.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 32.000 40.000 13.000 5.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -130.000 -110.000 -150.000 -129.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000 17.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 414.000 201.000 345.000 203.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 1.744.000 1.451.000 1.348.000 1.176.000 1.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 355.000 243.000 -30.000 153.000 186.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.2 0.9 1.8 2.4
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2 0.9 1.8 2.4
Soliditet 47.9 48.2 39.3 39.0 38.7
Resultatgrad 50.3 65.1 58.3 48.7 55.4
Rentedekningsgrad 8.2 9.7 9.6 9.4 5.8
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.5 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 18.6 23.6 20.3 16.8 14.4
Signatur
17.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex