Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oda Consulting As
Juridisk navn:  Oda Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91830360
Heimlibakken 10 Heimlibakken 10 Fax:
0198 Oslo 198 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989887505
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/11/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enimente As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.62%
Resultat  
  
18.27%
Egenkapital  
  
7.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.063.000 2.846.000 2.807.000 2.669.000 2.405.000
Resultat: 1.405.000 1.188.000 1.186.000 1.062.000 950.000
Egenkapital: 109.000 101.000 100.000 100.000 101.000
Regnskap for  Oda Consulting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.063.000 2.846.000 2.807.000 2.669.000 2.405.000
Driftskostnader -1.656.000 -1.657.000 -1.622.000 -1.607.000 -1.457.000
Driftsresultat 1.407.000 1.188.000 1.185.000 1.062.000 947.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 0 1.000 0 3.000
Resultat før skatt 1.405.000 1.188.000 1.186.000 1.062.000 950.000
Skattekostnad -327.000 -288.000 -300.000 -301.000 -256.000
Årsresultat 1.079.000 900.000 886.000 760.000 694.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 1.000 41.000
Sum omløpsmidler 1.884.000 1.619.000 1.638.000 1.584.000 1.399.000
Sum eiendeler 1.884.000 1.619.000 1.639.000 1.585.000 1.440.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 1.000 0 0 1.000
Sum egenkapital 109.000 101.000 100.000 100.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.774.000 1.518.000 1.539.000 1.485.000 1.338.000
Sum gjeld og egenkapital 1.883.000 1.619.000 1.639.000 1.585.000 1.439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.063.000 2.846.000 2.807.000 2.669.000 2.405.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.063.000 2.846.000 2.807.000 2.669.000 2.405.000
Varekostnad -5.000 0 0 -12.000 0
Lønninger -1.439.000 -1.396.000 -1.359.000 -1.323.000 -1.270.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -212.000 -261.000 -263.000 -272.000 -187.000
Driftskostnader -1.656.000 -1.657.000 -1.622.000 -1.607.000 -1.457.000
Driftsresultat 1.407.000 1.188.000 1.185.000 1.062.000 947.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 0 1.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.070.000 -900.000 -886.000 -762.000 -700.000
Årsresultat 1.079.000 900.000 886.000 760.000 694.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 1.000 41.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 1.000 41.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 238.000 235.000 644.000 555.000 643.000
Andre fordringer 6.000 4.000 21.000 5.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.640.000 1.379.000 974.000 1.025.000 745.000
Sum omløpsmidler 1.884.000 1.619.000 1.638.000 1.584.000 1.399.000
Sum eiendeler 1.884.000 1.619.000 1.639.000 1.585.000 1.440.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 1.000 0 0 1.000
Sum egenkapital 109.000 101.000 100.000 100.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 18.000 5.000 20.000 20.000
Betalbar skatt 327.000 288.000 300.000 301.000 256.000
Skyldig offentlige avgifter 231.000 218.000 226.000 273.000 195.000
Utbytte -1.070.000 -900.000 -886.000 -762.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 1.212.000 993.000 1.009.000 890.000 866.000
Sum kortsiktig gjeld 1.774.000 1.518.000 1.539.000 1.485.000 1.338.000
Sum gjeld og egenkapital 1.883.000 1.619.000 1.639.000 1.585.000 1.439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000 101.000 99.000 99.000 61.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 5.8 6.2 6.1 6.3 7.0
Resultatgrad 45.9 41.7 42.2 39.8 39.4
Rentedekningsgrad 351.8 5 1 532.0 951.0
Gjeldsgrad 16.3 1 15.4 14.8 13.2
Total kapitalrentabilitet 74.8 73.5 72.4 67.1 66.1
Signatur
28.11.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex