Oda Connect As
Juridisk navn:  Oda Connect As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95403050
Auragata 3 Auragata 3 Fax: 71405542
6600 Sunndalsøra 6600 Sunndalsøra
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sunndal
Org.nr: 988188603
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 4/25/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ole Enge Botten AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.16%
Resultat  
  
-279.79%
Egenkapital  
  
-30.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.337.000 17.067.000 17.060.000 22.034.000 20.761.000
Resultat: -338.000 188.000 -565.000 655.000 1.449.000
Egenkapital: 756.000 1.094.000 906.000 1.472.000 1.033.000
Regnskap for  Oda Connect As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.337.000 17.067.000 17.060.000 22.034.000 20.761.000
Driftskostnader -20.646.000 -16.862.000 -17.594.000 -21.363.000 -19.305.000
Driftsresultat -308.000 205.000 -534.000 671.000 1.457.000
Finansinntekter 14.000 14.000 16.000 14.000 16.000
Finanskostnader -44.000 -31.000 -47.000 -31.000 -24.000
Finans -30.000 -17.000 -31.000 -17.000 -8.000
Resultat før skatt -338.000 188.000 -565.000 655.000 1.449.000
Skattekostnad 0 0 0 -216.000 -416.000
Årsresultat -338.000 188.000 -565.000 439.000 1.033.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 753.000 806.000 724.000 616.000 770.000
Sum omløpsmidler 3.278.000 4.323.000 3.761.000 5.174.000 4.880.000
Sum eiendeler 4.031.000 5.129.000 4.485.000 5.790.000 5.650.000
Sum opptjent egenkapital 656.000 994.000 806.000 1.372.000 933.000
Sum egenkapital 756.000 1.094.000 906.000 1.472.000 1.033.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.275.000 4.034.000 3.578.000 4.318.000 4.617.000
Sum gjeld og egenkapital 4.031.000 5.128.000 4.484.000 5.790.000 5.650.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.337.000 17.034.000 16.960.000 22.034.000 20.761.000
Andre inntekter 0 33.000 100.000 0 0
Driftsinntekter 20.337.000 17.067.000 17.060.000 22.034.000 20.761.000
Varekostnad -131.000 -278.000 -2.714.000 0 0
Lønninger -17.893.000 -14.268.000 -12.885.000 -19.563.000 -17.628.000
Avskrivning -21.000 -11.000 0 -11.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.601.000 -2.305.000 -1.995.000 -1.789.000 -1.665.000
Driftskostnader -20.646.000 -16.862.000 -17.594.000 -21.363.000 -19.305.000
Driftsresultat -308.000 205.000 -534.000 671.000 1.457.000
Finansinntekter 14.000 14.000 16.000 14.000 16.000
Finanskostnader -44.000 -31.000 -47.000 -31.000 -24.000
Finans -30.000 -17.000 -31.000 -17.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat -338.000 188.000 -565.000 439.000 1.033.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 58.000 0 0 11.000
Sum varige driftsmidler 37.000 58.000 0 0 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 716.000 748.000 724.000 616.000 759.000
Sum anleggsmidler 753.000 806.000 724.000 616.000 770.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.371.000 3.538.000 2.198.000 2.201.000 2.095.000
Andre fordringer 175.000 203.000 450.000 211.000 412.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.711.000 582.000 1.112.000 2.762.000 2.373.000
Sum omløpsmidler 3.278.000 4.323.000 3.761.000 5.174.000 4.880.000
Sum eiendeler 4.031.000 5.129.000 4.485.000 5.790.000 5.650.000
Sum opptjent egenkapital 656.000 994.000 806.000 1.372.000 933.000
Sum egenkapital 756.000 1.094.000 906.000 1.472.000 1.033.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 4.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -63.000 -53.000 355.000 16.000 90.000
Betalbar skatt 0 0 0 216.000 416.000
Skyldig offentlige avgifter 1.870.000 2.287.000 1.706.000 2.310.000 2.134.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.468.000 1.800.000 1.517.000 1.772.000 974.000
Sum kortsiktig gjeld 3.275.000 4.034.000 3.578.000 4.318.000 4.617.000
Sum gjeld og egenkapital 4.031.000 5.128.000 4.484.000 5.790.000 5.650.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 289.000 183.000 856.000 263.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1.2 1.1
Soliditet 18.8 21.3 20.2 25.4 18.3
Resultatgrad -1.5 1.2 -3.1 3.0 7.0
Rentedekningsgrad 6.6 -11.4 22.1 61.4
Gjeldsgrad 4.3 3.7 3.9 2.9 4.5
Total kapitalrentabilitet -7.3 4.3 -11.6 11.8 26.1
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex