Oda AS
Juridisk navn:  Oda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33317203
Møllegaten 10 Møllegaten 10 Fax: 33317203
3111 Tønsberg 3111 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 870894872
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/11/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agenda Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.2%
Resultat  
  
-51.68%
Egenkapital  
  
9.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.634.000 5.943.000 5.994.000 5.142.000 4.913.000
Resultat: 273.000 565.000 631.000 311.000 389.000
Egenkapital: 661.000 601.000 572.000 600.000 579.000
Regnskap for  Oda AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.634.000 5.943.000 5.994.000 5.142.000 4.913.000
Driftskostnader -5.355.000 -5.371.000 -5.360.000 -4.820.000 -4.514.000
Driftsresultat 279.000 573.000 635.000 322.000 399.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 5.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -7.000 -16.000 -11.000
Finans -5.000 -7.000 -4.000 -11.000 -10.000
Resultat før skatt 273.000 565.000 631.000 311.000 389.000
Skattekostnad -63.000 -136.000 -158.000 -86.000 -98.000
Årsresultat 210.000 429.000 472.000 225.000 291.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.411.000 1.925.000 1.701.000 1.384.000 1.162.000
Sum eiendeler 1.411.000 1.925.000 1.701.000 1.384.000 1.162.000
Sum opptjent egenkapital 511.000 451.000 422.000 450.000 429.000
Sum egenkapital 661.000 601.000 572.000 600.000 579.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 750.000 1.324.000 1.129.000 784.000 583.000
Sum gjeld og egenkapital 1.411.000 1.925.000 1.701.000 1.384.000 1.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.634.000 5.943.000 5.994.000 5.142.000 4.913.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.634.000 5.943.000 5.994.000 5.142.000 4.913.000
Varekostnad -3.527.000 -3.643.000 -3.676.000 -3.216.000 -2.844.000
Lønninger -1.126.000 -1.128.000 -1.065.000 -1.017.000 -1.081.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -702.000 -600.000 -619.000 -587.000 -589.000
Driftskostnader -5.355.000 -5.371.000 -5.360.000 -4.820.000 -4.514.000
Driftsresultat 279.000 573.000 635.000 322.000 399.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 5.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -7.000 -16.000 -11.000
Finans -5.000 -7.000 -4.000 -11.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -400.000 -500.000 -100.000 0
Årsresultat 210.000 429.000 472.000 225.000 291.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 426.000 391.000 417.000 364.000 318.000
Kundefordringer 174.000 332.000 308.000 214.000 411.000
Andre fordringer 37.000 38.000 3.000 3.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 774.000 1.163.000 972.000 804.000 425.000
Sum omløpsmidler 1.411.000 1.925.000 1.701.000 1.384.000 1.162.000
Sum eiendeler 1.411.000 1.925.000 1.701.000 1.384.000 1.162.000
Sum opptjent egenkapital 511.000 451.000 422.000 450.000 429.000
Sum egenkapital 661.000 601.000 572.000 600.000 579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 227.000 259.000 232.000 290.000 218.000
Betalbar skatt 63.000 136.000 158.000 86.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 221.000 256.000 149.000 223.000 201.000
Utbytte -150.000 -400.000 -500.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 273.000 90.000 85.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 750.000 1.324.000 1.129.000 784.000 583.000
Sum gjeld og egenkapital 1.411.000 1.925.000 1.701.000 1.384.000 1.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 661.000 601.000 572.000 600.000 579.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.5 1.8 2.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.4 1.5
Soliditet 46.8 31.2 33.6 43.4 49.8
Resultatgrad 5 9.6 10.6 6.3 8.1
Rentedekningsgrad 34.9 63.7 90.7 20.4 36.4
Gjeldsgrad 1.1 2.2 2 1.3 1.0
Total kapitalrentabilitet 2 29.9 37.5 23.6 34.4
Signatur
26.04.2016
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
26.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex