Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ocean Electronics As
Juridisk navn:  Ocean Electronics As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57751300
Fugleskjærgata 10 Fugleskjærgata 10 Fax:
6905 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 958504357
Aksjekapital: 526.316 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 3/22/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
199.12%
Resultat  
  
944.74%
Egenkapital  
  
29.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 76.293.000 25.506.000 21.070.000 17.878.000 25.799.000
Resultat: 3.573.000 342.000 -203.000 429.000 -80.000
Egenkapital: 10.124.000 7.817.000 7.597.000 7.632.000 7.245.000
Regnskap for  Ocean Electronics As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 76.293.000 25.506.000 21.070.000 17.878.000 25.799.000
Driftskostnader -72.387.000 -25.075.000 -21.216.000 -17.752.000 -25.947.000
Driftsresultat 3.905.000 430.000 -147.000 126.000 -149.000
Finansinntekter 288.000 62.000 24.000 318.000 99.000
Finanskostnader -620.000 -150.000 -80.000 -15.000 -31.000
Finans -332.000 -88.000 -56.000 303.000 68.000
Resultat før skatt 3.573.000 342.000 -203.000 429.000 -80.000
Skattekostnad -1.552.000 -82.000 48.000 -41.000 36.000
Årsresultat 2.020.000 260.000 -155.000 388.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.127.000 4.473.000 4.664.000 566.000 876.000
Sum omløpsmidler 27.538.000 20.672.000 11.921.000 10.014.000 9.137.000
Sum eiendeler 33.665.000 25.145.000 16.585.000 10.580.000 10.013.000
Sum opptjent egenkapital 7.569.000 6.862.000 6.641.000 6.796.000 6.409.000
Sum egenkapital 10.124.000 7.817.000 7.597.000 7.632.000 7.245.000
Sum langsiktig gjeld 11.138.000 13.520.000 3.732.000 446.000 661.000
Sum kortsiktig gjeld 12.402.000 3.809.000 5.256.000 2.502.000 2.107.000
Sum gjeld og egenkapital 33.664.000 25.146.000 16.584.000 10.580.000 10.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.179.000 25.275.000 21.011.000 17.876.000 25.776.000
Andre inntekter 114.000 231.000 58.000 3.000 23.000
Driftsinntekter 76.293.000 25.506.000 21.070.000 17.878.000 25.799.000
Varekostnad -52.257.000 -15.195.000 -12.650.000 -9.839.000 -16.528.000
Lønninger -13.283.000 -5.976.000 -5.341.000 -4.686.000 -5.793.000
Avskrivning -1.060.000 -123.000 -111.000 -126.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.787.000 -3.781.000 -3.114.000 -3.101.000 -3.490.000
Driftskostnader -72.387.000 -25.075.000 -21.216.000 -17.752.000 -25.947.000
Driftsresultat 3.905.000 430.000 -147.000 126.000 -149.000
Finansinntekter 288.000 62.000 24.000 318.000 99.000
Finanskostnader -620.000 -150.000 -80.000 -15.000 -31.000
Finans -332.000 -88.000 -56.000 303.000 68.000
Konsernbidrag 0 -40.000 0 0 0
Utbytte -1.400.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.020.000 260.000 -155.000 388.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.075.000 0 67.000 59.000 99.000
Fast eiendom 3.567.000 3.982.000 3.982.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 446.000 491.000 614.000 507.000 633.000
Sum varige driftsmidler 4.013.000 4.473.000 4.596.000 507.000 633.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 0 0 0 144.000
Sum anleggsmidler 6.127.000 4.473.000 4.664.000 566.000 876.000
Varebeholdning 7.810.000 5.425.000 4.976.000 3.495.000 3.077.000
Kundefordringer 12.099.000 1.817.000 5.712.000 2.298.000 1.724.000
Andre fordringer 1.691.000 828.000 689.000 658.000 575.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.939.000 12.603.000 546.000 3.563.000 3.761.000
Sum omløpsmidler 27.538.000 20.672.000 11.921.000 10.014.000 9.137.000
Sum eiendeler 33.665.000 25.145.000 16.585.000 10.580.000 10.013.000
Sum opptjent egenkapital 7.569.000 6.862.000 6.641.000 6.796.000 6.409.000
Sum egenkapital 10.124.000 7.817.000 7.597.000 7.632.000 7.245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 829.000 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.045.000 0 1.557.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.138.000 13.520.000 3.732.000 446.000 661.000
Leverandørgjeld 5.236.000 2.337.000 1.572.000 1.373.000 864.000
Betalbar skatt 1.348.000 0 0 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.272.000 673.000 1.441.000 513.000 600.000
Utbytte -1.400.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.100.000 798.000 687.000 614.000 644.000
Sum kortsiktig gjeld 12.402.000 3.809.000 5.256.000 2.502.000 2.107.000
Sum gjeld og egenkapital 33.664.000 25.146.000 16.584.000 10.580.000 10.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.136.000 16.863.000 6.665.000 7.512.000 7.030.000
Likviditetsgrad 1 2.2 5 2.3 4.0 4.3
Likviditetsgrad 2 1.6 4 1.3 2.7 2.9
Soliditet 30.1 31.1 45.8 72.1 72.4
Resultatgrad 5.1 1.7 -0.7 0.7 -0.6
Rentedekningsgrad 6.3 2.9 -1.8 29.6 -1.6
Gjeldsgrad 2.3 2.2 1.2 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.5 2 -0.7 4.2 -0.5
Signatur
22.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex