Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
O. H. Bangsvei 51 As
Juridisk navn:  O. H. Bangsvei 51 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22730180
C/O Centragruppen Postboks 1703 Vika Haakon Vii'S Gate 1 Fax: 22511301
0121 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 856146332
Aksjekapital: 22.759.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.97%
Resultat  
  
127.09%
Egenkapital  
  
-0.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.679.000 3.831.000 3.025.000 3.154.000 3.544.000
Resultat: 110.000 -406.000 653.000 625.000 1.224.000
Egenkapital: 19.173.000 19.350.000 19.495.000 19.255.000 18.798.000
Regnskap for  O. H. Bangsvei 51 As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.679.000 3.831.000 3.025.000 3.154.000 3.544.000
Driftskostnader -3.232.000 -3.049.000 -1.987.000 -2.078.000 -1.719.000
Driftsresultat 447.000 782.000 1.038.000 1.077.000 1.825.000
Finansinntekter 8.000 8.000 1.000 97.000 609.000
Finanskostnader -345.000 -1.197.000 -386.000 -549.000 -1.211.000
Finans -337.000 -1.189.000 -385.000 -452.000 -602.000
Resultat før skatt 110.000 -406.000 653.000 625.000 1.224.000
Skattekostnad 193.000 328.000 282.000 -169.000 -4.965.000
Årsresultat 303.000 -78.000 935.000 457.000 -3.741.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.796.000 37.869.000 38.943.000 39.156.000 39.551.000
Sum omløpsmidler 541.000 2.293.000 920.000 1.307.000 882.000
Sum eiendeler 37.337.000 40.162.000 39.863.000 40.463.000 40.433.000
Sum opptjent egenkapital -3.890.000 -3.712.000 -3.567.000 -3.807.000 -4.264.000
Sum egenkapital 19.173.000 19.350.000 19.495.000 19.255.000 18.798.000
Sum langsiktig gjeld 5.054.000 5.399.000 5.750.000 6.290.000 6.395.000
Sum kortsiktig gjeld 13.110.000 15.412.000 14.617.000 14.917.000 15.240.000
Sum gjeld og egenkapital 37.336.000 40.161.000 39.862.000 40.462.000 40.433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.679.000 3.831.000 3.025.000 3.154.000 3.544.000
Driftsinntekter 3.679.000 3.831.000 3.025.000 3.154.000 3.544.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.074.000 -1.074.000 -1.055.000 -1.013.000 -888.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.158.000 -1.975.000 -932.000 -1.065.000 -831.000
Driftskostnader -3.232.000 -3.049.000 -1.987.000 -2.078.000 -1.719.000
Driftsresultat 447.000 782.000 1.038.000 1.077.000 1.825.000
Finansinntekter 8.000 8.000 1.000 97.000 609.000
Finanskostnader -345.000 -1.197.000 -386.000 -549.000 -1.211.000
Finans -337.000 -1.189.000 -385.000 -452.000 -602.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 303.000 -78.000 935.000 457.000 -3.741.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 36.796.000 37.869.000 38.943.000 39.156.000 39.551.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 36.796.000 37.869.000 38.943.000 39.156.000 39.551.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.796.000 37.869.000 38.943.000 39.156.000 39.551.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 261.000 425.000 598.000 189.000
Andre fordringer 286.000 950.000 499.000 458.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 255.000 1.082.000 0 250.000 609.000
Sum omløpsmidler 541.000 2.293.000 920.000 1.307.000 882.000
Sum eiendeler 37.337.000 40.162.000 39.863.000 40.463.000 40.433.000
Sum opptjent egenkapital -3.890.000 -3.712.000 -3.567.000 -3.807.000 -4.264.000
Sum egenkapital 19.173.000 19.350.000 19.495.000 19.255.000 18.798.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.054.000 5.399.000 5.750.000 6.290.000 6.395.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.054.000 5.399.000 5.750.000 6.290.000 6.395.000
Leverandørgjeld 481.000 566.000 338.000 236.000 261.000
Betalbar skatt 0 0 0 273.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.629.000 14.846.000 14.279.000 14.408.000 14.961.000
Sum kortsiktig gjeld 13.110.000 15.412.000 14.617.000 14.917.000 15.240.000
Sum gjeld og egenkapital 37.336.000 40.161.000 39.862.000 40.462.000 40.433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.569.000 -13.119.000 -13.697.000 -13.610.000 -14.358.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 51.4 48.2 48.9 47.6 46.5
Resultatgrad 12.2 20.4 34.3 34.1 51.5
Rentedekningsgrad 1.3 0.7 2.7 2.1 2.0
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.0 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 1.2 2 2.6 2.9 6.0
Signatur
04.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2013
PER CHRISTIAN JOHANNESEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex