Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nye Tveit Gard AS
Juridisk navn:  Nye Tveit Gard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52778938
Tveit Tveit Fax:
5560 Nedstrand 5560 Nedstrand
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 987767626
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/17/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.87%
Resultat  
  
-113.72%
Egenkapital  
  
-4.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.327.000 7.284.000 3.399.000 4.459.000 4.415.000
Resultat: -186.000 1.356.000 -523.000 -207.000 -109.000
Egenkapital: -3.914.000 -3.733.000 -4.700.000 -4.209.000 -3.966.000
Regnskap for  Nye Tveit Gard AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.327.000 7.284.000 3.399.000 4.459.000 4.415.000
Driftskostnader -4.732.000 -5.231.000 -3.404.000 -3.819.000 -3.710.000
Driftsresultat 595.000 2.054.000 -5.000 640.000 705.000
Finansinntekter 18.000 0 80.000 52.000 33.000
Finanskostnader -800.000 -698.000 -597.000 -899.000 -847.000
Finans -782.000 -698.000 -517.000 -847.000 -814.000
Resultat før skatt -186.000 1.356.000 -523.000 -207.000 -109.000
Skattekostnad 5.000 -389.000 32.000 -37.000 -193.000
Årsresultat -181.000 966.000 -491.000 -243.000 -302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.424.000 9.076.000 9.894.000 10.124.000 10.252.000
Sum omløpsmidler 3.230.000 2.424.000 1.642.000 1.789.000 1.939.000
Sum eiendeler 11.654.000 11.500.000 11.536.000 11.913.000 12.191.000
Sum opptjent egenkapital -6.114.000 -5.933.000 -6.900.000 -6.409.000 -6.166.000
Sum egenkapital -3.914.000 -3.733.000 -4.700.000 -4.209.000 -3.966.000
Sum langsiktig gjeld 8.209.000 8.279.000 9.547.000 9.632.000 9.643.000
Sum kortsiktig gjeld 7.359.000 6.954.000 6.689.000 6.490.000 6.514.000
Sum gjeld og egenkapital 11.654.000 11.500.000 11.536.000 11.913.000 12.191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.881.000 5.391.000 2.263.000 2.957.000 2.953.000
Andre inntekter 446.000 1.893.000 1.136.000 1.503.000 1.463.000
Driftsinntekter 5.327.000 7.284.000 3.399.000 4.459.000 4.415.000
Varekostnad -1.642.000 -2.240.000 -1.290.000 -1.151.000 -1.139.000
Lønninger -954.000 -941.000 -617.000 -683.000 -708.000
Avskrivning -326.000 -323.000 -320.000 -316.000 -325.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.810.000 -1.727.000 -1.177.000 -1.669.000 -1.538.000
Driftskostnader -4.732.000 -5.231.000 -3.404.000 -3.819.000 -3.710.000
Driftsresultat 595.000 2.054.000 -5.000 640.000 705.000
Finansinntekter 18.000 0 80.000 52.000 33.000
Finanskostnader -800.000 -698.000 -597.000 -899.000 -847.000
Finans -782.000 -698.000 -517.000 -847.000 -814.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -181.000 966.000 -491.000 -243.000 -302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.952.000 1.947.000 2.336.000 2.304.000 2.341.000
Fast eiendom 4.730.000 4.915.000 5.675.000 5.911.000 6.147.000
Maskiner anlegg 428.000 519.000 545.000 607.000 638.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.158.000 5.434.000 6.220.000 6.518.000 6.785.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.313.000 1.695.000 1.338.000 1.301.000 1.126.000
Sum anleggsmidler 8.424.000 9.076.000 9.894.000 10.124.000 10.252.000
Varebeholdning 1.717.000 1.222.000 1.067.000 939.000 1.173.000
Kundefordringer 376.000 1.121.000 448.000 246.000 172.000
Andre fordringer 1.137.000 79.000 126.000 571.000 566.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 0 33.000 29.000
Sum omløpsmidler 3.230.000 2.424.000 1.642.000 1.789.000 1.939.000
Sum eiendeler 11.654.000 11.500.000 11.536.000 11.913.000 12.191.000
Sum opptjent egenkapital -6.114.000 -5.933.000 -6.900.000 -6.409.000 -6.166.000
Sum egenkapital -3.914.000 -3.733.000 -4.700.000 -4.209.000 -3.966.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 855.000 539.000 602.000 494.000 486.000
Sum langsiktig gjeld 8.209.000 8.279.000 9.547.000 9.632.000 9.643.000
Leverandørgjeld 6.437.000 6.136.000 6.033.000 5.701.000 5.515.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 138.000 52.000 123.000 146.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 140.000 2.000 171.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 7.359.000 6.954.000 6.689.000 6.490.000 6.514.000
Sum gjeld og egenkapital 11.654.000 11.500.000 11.536.000 11.913.000 12.191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.129.000 -4.530.000 -5.047.000 -4.701.000 -4.575.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Soliditet -33.6 -32.5 -40.7 -35.3 -32.5
Resultatgrad 11.2 28.2 -0.1 14.4 16.0
Rentedekningsgrad 0.7 2.9 0.7 0.9
Gjeldsgrad -4.1 -3.5 -3.8 -4.1
Total kapitalrentabilitet 5.3 17.9 0.7 5.8 6.1
Signatur
01.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex