Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nvio Avd Alta Og Omegn
Juridisk navn:  Nvio Avd Alta Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91559567
C/O Sigurd J Pedersen Kvitlyngveien 5 C/O Sigurd J Pedersen Kvitlyngveien 5 Fax:
9514 Alta 9514 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 915243622
Aksjekapital: 37.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2003
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
48.44%
Resultat  
  
162.5%
Egenkapital  
  
35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 190.000 128.000 149.000
Resultat: 21.000 8.000 -3.000
Egenkapital: 81.000 60.000 55.000
Regnskap for  Nvio Avd Alta Og Omegn
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 190.000 128.000 149.000
Driftskostnader -169.000 -120.000 -152.000
Driftsresultat 21.000 8.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 21.000 8.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 21.000 8.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 0 3.000
Sum omløpsmidler 37.000 60.000 53.000
Sum eiendeler 81.000 60.000 56.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 8.000 21.000
Sum egenkapital 81.000 60.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 81.000 60.000 55.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000 80.000 137.000
Andre inntekter 65.000 48.000 12.000
Driftsinntekter 190.000 128.000 149.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -120.000 -152.000
Driftskostnader -169.000 -120.000 -152.000
Driftsresultat 21.000 8.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 21.000 8.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 0 3.000
Sum varige driftsmidler 44.000 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 0 3.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.000 60.000 52.000
Sum omløpsmidler 37.000 60.000 53.000
Sum eiendeler 81.000 60.000 56.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 8.000 21.000
Sum egenkapital 81.000 60.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 81.000 60.000 55.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 60.000 53.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad 11.1 6.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 25.9 13.3 -5.5
Signatur
06.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex