Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Numedal Bygg AS
Juridisk navn:  Numedal Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32762370
Numedalsvegen 1472 Numedalsvegen 1472 Fax: 32762609
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 931399888
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/6/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Numedal Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.15%
Resultat  
  
106.29%
Egenkapital  
  
24.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.845.000 13.432.000 8.714.000 15.101.000 13.239.000
Resultat: 295.000 143.000 -2.527.000 44.000 -69.000
Egenkapital: -916.000 -1.211.000 -1.355.000 1.173.000 1.141.000
Regnskap for  Numedal Bygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.845.000 13.432.000 8.714.000 15.101.000 13.239.000
Driftskostnader -8.546.000 -13.259.000 -11.137.000 -15.048.000 -13.278.000
Driftsresultat 299.000 172.000 -2.423.000 53.000 -38.000
Finansinntekter 1.000 0 0 9.000 21.000
Finanskostnader -4.000 -29.000 -104.000 -19.000 -52.000
Finans -3.000 -29.000 -104.000 -10.000 -31.000
Resultat før skatt 295.000 143.000 -2.527.000 44.000 -69.000
Skattekostnad 0 0 0 -13.000 -12.000
Årsresultat 295.000 143.000 -2.527.000 31.000 -80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 7.000 76.000 84.000
Sum omløpsmidler 1.732.000 2.336.000 888.000 2.548.000 3.916.000
Sum eiendeler 1.732.000 2.336.000 895.000 2.624.000 4.000.000
Sum opptjent egenkapital -1.166.000 -1.461.000 -1.605.000 923.000 891.000
Sum egenkapital -916.000 -1.211.000 -1.355.000 1.173.000 1.141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.648.000 3.548.000 2.250.000 1.451.000 2.858.000
Sum gjeld og egenkapital 1.732.000 2.337.000 895.000 2.624.000 3.999.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.845.000 13.361.000 8.667.000 15.075.000 13.219.000
Andre inntekter 0 72.000 46.000 26.000 20.000
Driftsinntekter 8.845.000 13.432.000 8.714.000 15.101.000 13.239.000
Varekostnad -6.154.000 -10.055.000 -6.300.000 -10.646.000 -8.890.000
Lønninger -1.611.000 -2.479.000 -3.500.000 -3.543.000 -3.456.000
Avskrivning 0 -7.000 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -781.000 -718.000 -1.329.000 -851.000 -924.000
Driftskostnader -8.546.000 -13.259.000 -11.137.000 -15.048.000 -13.278.000
Driftsresultat 299.000 172.000 -2.423.000 53.000 -38.000
Finansinntekter 1.000 0 0 9.000 21.000
Finanskostnader -4.000 -29.000 -104.000 -19.000 -52.000
Finans -3.000 -29.000 -104.000 -10.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 295.000 143.000 -2.527.000 31.000 -80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 7.000 15.000 23.000
Sum varige driftsmidler 0 0 7.000 15.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 61.000 61.000
Sum anleggsmidler 0 0 7.000 76.000 84.000
Varebeholdning 65.000 52.000 50.000 54.000 45.000
Kundefordringer 846.000 1.869.000 630.000 2.200.000 1.487.000
Andre fordringer 223.000 293.000 110.000 171.000 376.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 597.000 123.000 98.000 122.000 2.007.000
Sum omløpsmidler 1.732.000 2.336.000 888.000 2.548.000 3.916.000
Sum eiendeler 1.732.000 2.336.000 895.000 2.624.000 4.000.000
Sum opptjent egenkapital -1.166.000 -1.461.000 -1.605.000 923.000 891.000
Sum egenkapital -916.000 -1.211.000 -1.355.000 1.173.000 1.141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 744.000 110.000 252.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 964.000 1.132.000 615.000 392.000 1.643.000
Betalbar skatt 0 0 0 13.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 79.000 339.000 173.000 565.000 607.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.604.000 2.077.000 718.000 371.000 346.000
Sum kortsiktig gjeld 2.648.000 3.548.000 2.250.000 1.451.000 2.858.000
Sum gjeld og egenkapital 1.732.000 2.337.000 895.000 2.624.000 3.999.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -916.000 -1.212.000 -1.362.000 1.097.000 1.058.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.4 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.4 1.8 1.4
Soliditet -52.9 -51.8 -151.4 44.7 28.5
Resultatgrad 3.4 1.3 -27.8 0.4 -0.3
Rentedekningsgrad 74.8 5.9 -23.3 3.3 -0.3
Gjeldsgrad -2.9 -2.9 -1.7 1.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 17.3 7.4 -270.7 2.4 -0.4
Signatur
07.10.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV SAMTLIGE
STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex