Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nufseriet Blomster As
Juridisk navn:  Nufseriet Blomster As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32736090
Herman Foss Gate 10 Herman Foss Gate 10 Fax: 32721327
3611 Kongsberg 3611 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 988769061
Aksjekapital: 141.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/1/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Glitre Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.58%
Resultat  
  
-18.42%
Egenkapital  
  
8.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.856.000 3.487.000 3.260.000 3.279.000 4.090.000
Resultat: 62.000 76.000 -92.000 -26.000 13.000
Egenkapital: 624.000 576.000 519.000 592.000 614.000
Regnskap for  Nufseriet Blomster As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.856.000 3.487.000 3.260.000 3.279.000 4.090.000
Driftskostnader -3.793.000 -3.410.000 -3.350.000 -3.303.000 -4.080.000
Driftsresultat 64.000 77.000 -90.000 -24.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 3.000
Resultat før skatt 62.000 76.000 -92.000 -26.000 13.000
Skattekostnad -14.000 -19.000 19.000 4.000 -5.000
Årsresultat 48.000 57.000 -73.000 -22.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 138.000 91.000 95.000 136.000
Sum omløpsmidler 1.259.000 1.103.000 1.064.000 1.060.000 1.043.000
Sum eiendeler 1.358.000 1.241.000 1.155.000 1.155.000 1.179.000
Sum opptjent egenkapital 483.000 435.000 378.000 451.000 473.000
Sum egenkapital 624.000 576.000 519.000 592.000 614.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 734.000 665.000 636.000 563.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 1.358.000 1.241.000 1.155.000 1.155.000 1.179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.811.000 3.438.000 3.218.000 3.236.000 4.043.000
Andre inntekter 45.000 49.000 42.000 43.000 47.000
Driftsinntekter 3.856.000 3.487.000 3.260.000 3.279.000 4.090.000
Varekostnad -1.352.000 -1.157.000 -1.032.000 -1.119.000 -1.503.000
Lønninger -1.660.000 -1.536.000 -1.592.000 -1.449.000 -1.663.000
Avskrivning -39.000 -30.000 -20.000 -37.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -742.000 -687.000 -706.000 -698.000 -850.000
Driftskostnader -3.793.000 -3.410.000 -3.350.000 -3.303.000 -4.080.000
Driftsresultat 64.000 77.000 -90.000 -24.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 57.000 -73.000 -22.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 10.000
Sum Immatrielle midler 14.000 14.000 33.000 14.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 80.000 119.000 53.000 72.000 99.000
Sum varige driftsmidler 80.000 119.000 53.000 72.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 8.000 17.000
Sum anleggsmidler 99.000 138.000 91.000 95.000 136.000
Varebeholdning 221.000 268.000 267.000 215.000 240.000
Kundefordringer 183.000 182.000 146.000 155.000 177.000
Andre fordringer 27.000 34.000 55.000 57.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 827.000 618.000 596.000 634.000 605.000
Sum omløpsmidler 1.259.000 1.103.000 1.064.000 1.060.000 1.043.000
Sum eiendeler 1.358.000 1.241.000 1.155.000 1.155.000 1.179.000
Sum opptjent egenkapital 483.000 435.000 378.000 451.000 473.000
Sum egenkapital 624.000 576.000 519.000 592.000 614.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 217.000 219.000 219.000 204.000 98.000
Betalbar skatt 14.000 0 0 0 7.000
Skyldig offentlige avgifter 282.000 263.000 243.000 224.000 256.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221.000 183.000 174.000 135.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 734.000 665.000 636.000 563.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 1.358.000 1.241.000 1.155.000 1.155.000 1.179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 525.000 438.000 428.000 497.000 478.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.7 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5
Soliditet 45.9 46.4 44.9 51.3 52.1
Resultatgrad 1.7 2.2 -2.8 -0.7 0.2
Rentedekningsgrad 21.3 38.5 7.5
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.2 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 4.7 6.2 -7.8 1.3
Signatur
30.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex