Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nufel As
Juridisk navn:  Nufel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94408188
Rådhusgata 19 Rådhusgata 19 Fax: 69284100
3211 Sandefjord 3211 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 998705258
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/19/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Muna As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.29%
Resultat  
  
162.07%
Egenkapital  
  
506.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.214.000 5.336.000 5.354.000 1.561.000 14.000
Resultat: 76.000 29.000 -240.000 199.000 -14.000
Egenkapital: 61.000 -15.000 -44.000 185.000 -6.000
Regnskap for  Nufel As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.214.000 5.336.000 5.354.000 1.561.000 14.000
Driftskostnader -5.116.000 -5.279.000 -5.563.000 -1.355.000 -27.000
Driftsresultat 98.000 57.000 -209.000 205.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -28.000 -31.000 -6.000 0
Finans -22.000 -28.000 -31.000 -6.000 0
Resultat før skatt 76.000 29.000 -240.000 199.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 11.000 -49.000 9.000
Årsresultat 76.000 29.000 -229.000 150.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 304.000 406.000 507.000 264.000 12.000
Sum omløpsmidler 375.000 198.000 182.000 311.000 1.000
Sum eiendeler 679.000 604.000 689.000 575.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 -45.000 -74.000 155.000 -36.000
Sum egenkapital 61.000 -15.000 -44.000 185.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 178.000 249.000 316.000 50.000 0
Sum kortsiktig gjeld 440.000 370.000 417.000 340.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 679.000 604.000 689.000 575.000 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.213.000 5.336.000 5.354.000 1.561.000 14.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.214.000 5.336.000 5.354.000 1.561.000 14.000
Varekostnad -3.744.000 -3.781.000 -3.672.000 -1.037.000 -10.000
Lønninger -591.000 -737.000 -979.000 -68.000 0
Avskrivning -101.000 -101.000 -92.000 -11.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -680.000 -660.000 -820.000 -239.000 -17.000
Driftskostnader -5.116.000 -5.279.000 -5.563.000 -1.355.000 -27.000
Driftsresultat 98.000 57.000 -209.000 205.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -28.000 -31.000 -6.000 0
Finans -22.000 -28.000 -31.000 -6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 76.000 29.000 -229.000 150.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 304.000 406.000 507.000 197.000 0
Sum varige driftsmidler 304.000 406.000 507.000 197.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 68.000 0
Sum anleggsmidler 304.000 406.000 507.000 264.000 12.000
Varebeholdning 147.000 145.000 164.000 160.000 0
Kundefordringer 0 0 0 2.000 1.000
Andre fordringer 187.000 0 16.000 53.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 53.000 3.000 96.000 0
Sum omløpsmidler 375.000 198.000 182.000 311.000 1.000
Sum eiendeler 679.000 604.000 689.000 575.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 -45.000 -74.000 155.000 -36.000
Sum egenkapital 61.000 -15.000 -44.000 185.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 178.000 249.000 316.000 50.000 0
Leverandørgjeld 366.000 269.000 244.000 204.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 30.000 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 43.000 26.000 26.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 58.000 148.000 81.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 440.000 370.000 417.000 340.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 679.000 604.000 689.000 575.000 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 -172.000 -235.000 -29.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.5 0 0.9 0.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.1 0 0.4 0.1
Soliditet 9 -2.5 -6.4 32.2 -46.2
Resultatgrad 1.9 1.1 -3.9 13.1 -92.9
Rentedekningsgrad 4.5 2 -6.7 34.2
Gjeldsgrad 10.1 -41.3 -16.7 2.1 -3.2
Total kapitalrentabilitet 14.4 9.4 -30.3 35.7 -100.0
Signatur
30.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex