Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Novus Nord As
Juridisk navn:  Novus Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høgseth Høgseth Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 997332482
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/11/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
65.82%
Resultat  
  
207.14%
Egenkapital  
  
93.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 393.000 237.000 299.000 243.000 267.000
Resultat: 90.000 -84.000 41.000 -29.000 52.000
Egenkapital: 143.000 74.000 139.000 108.000 148.000
Regnskap for  Novus Nord As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 393.000 237.000 299.000 243.000 267.000
Driftskostnader -301.000 -321.000 -257.000 -270.000 -216.000
Driftsresultat 91.000 -84.000 41.000 -27.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt 90.000 -84.000 41.000 -29.000 52.000
Skattekostnad -21.000 19.000 -10.000 7.000 0
Årsresultat 70.000 -65.000 31.000 -40.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 149.000 137.000 133.000 25.000 27.000
Sum omløpsmidler 206.000 104.000 274.000 258.000 228.000
Sum eiendeler 355.000 241.000 407.000 283.000 255.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 -36.000 29.000 -2.000 38.000
Sum egenkapital 143.000 74.000 139.000 108.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 206.000 167.000 264.000 175.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 354.000 241.000 407.000 283.000 254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 391.000 237.000 260.000 243.000 267.000
Andre inntekter 2.000 0 39.000 0 0
Driftsinntekter 393.000 237.000 299.000 243.000 267.000
Varekostnad -4.000 -9.000 -6.000 0 -3.000
Lønninger -201.000 -171.000 -197.000 -223.000 -157.000
Avskrivning -32.000 -31.000 -9.000 -9.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -110.000 -45.000 -38.000 -49.000
Driftskostnader -301.000 -321.000 -257.000 -270.000 -216.000
Driftsresultat 91.000 -84.000 41.000 -27.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 -65.000 31.000 -40.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 15.000 0 7.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 74.000 99.000 123.000 5.000 10.000
Driftsløsøre 15.000 23.000 9.000 13.000 17.000
Sum varige driftsmidler 89.000 122.000 133.000 18.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 149.000 137.000 133.000 25.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 78.000 -48.000 44.000 38.000 62.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 128.000 152.000 230.000 220.000 166.000
Sum omløpsmidler 206.000 104.000 274.000 258.000 228.000
Sum eiendeler 355.000 241.000 407.000 283.000 255.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 -36.000 29.000 -2.000 38.000
Sum egenkapital 143.000 74.000 139.000 108.000 148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 4.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 4.000 0 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 169.000 1.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 -10.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 42.000 70.000 94.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 14.000 25.000 80.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000 167.000 264.000 175.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 354.000 241.000 407.000 283.000 254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -63.000 10.000 83.000 122.000
Likviditetsgrad 1 1 0.6 1 1.5 2.2
Likviditetsgrad 2 1 0.6 1 1.5 2.2
Soliditet 40.4 30.7 34.2 38.2 58.3
Resultatgrad 23.2 -35.4 13.7 -11.1 19.5
Rentedekningsgrad -13.5
Gjeldsgrad 1.5 2.3 1.9 1.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 25.7 -34.9 10.1 -9.5 20.5
Signatur
13.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex