Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Northwestwood As
Juridisk navn:  Northwestwood As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98437956
Fax:
6984 Stongfjorden 6984 Stongfjorden
Fylke: Kommune:
Vestland Askvoll
Org.nr: 915168973
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kystrekneskap Leif Follevåg
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.69%
Resultat  
  
-1100%
Egenkapital  
  
-115.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.009.000 1.169.000 969.000 1.071.000
Resultat: -144.000 -12.000 -275.000 -3.000
Egenkapital: -394.000 -183.000 -172.000 37.000
Regnskap for  Northwestwood As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.009.000 1.169.000 969.000 1.071.000
Driftskostnader -1.119.000 -1.161.000 -1.228.000 -1.063.000
Driftsresultat -109.000 10.000 -259.000 7.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0
Finanskostnader -35.000 -24.000 -16.000 -11.000
Finans -35.000 -21.000 -16.000 -11.000
Resultat før skatt -144.000 -12.000 -275.000 -3.000
Skattekostnad -67.000 0 66.000 1.000
Årsresultat -210.000 -12.000 -209.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 247.000 351.000 388.000 287.000
Sum omløpsmidler -97.000 41.000 1.000 229.000
Sum eiendeler 150.000 392.000 389.000 516.000
Sum opptjent egenkapital -434.000 -223.000 -212.000 -3.000
Sum egenkapital -394.000 -183.000 -172.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 230.000 275.000 149.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 300.000 411.000 273.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000 392.000 388.000 516.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 684.000 917.000 744.000 973.000
Andre inntekter 325.000 253.000 225.000 98.000
Driftsinntekter 1.009.000 1.169.000 969.000 1.071.000
Varekostnad -28.000 -14.000 -119.000 -64.000
Lønninger -530.000 -463.000 -455.000 -546.000
Avskrivning -37.000 -37.000 -31.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -524.000 -647.000 -623.000 -438.000
Driftskostnader -1.119.000 -1.161.000 -1.228.000 -1.063.000
Driftsresultat -109.000 10.000 -259.000 7.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0
Finanskostnader -35.000 -24.000 -16.000 -11.000
Finans -35.000 -21.000 -16.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -210.000 -12.000 -209.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 67.000 67.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 247.000 284.000 321.000 286.000
Sum varige driftsmidler 247.000 284.000 321.000 286.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 247.000 351.000 388.000 287.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 22.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 41.000 1.000 208.000
Sum omløpsmidler -97.000 41.000 1.000 229.000
Sum eiendeler 150.000 392.000 389.000 516.000
Sum opptjent egenkapital -434.000 -223.000 -212.000 -3.000
Sum egenkapital -394.000 -183.000 -172.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 24.000 24.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 230.000 275.000 149.000 206.000
Leverandørgjeld 116.000 95.000 71.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 131.000 143.000 46.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 38.000 270.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 300.000 411.000 273.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000 392.000 388.000 516.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -412.000 -259.000 -410.000 -44.000
Likviditetsgrad 1 -0.3 0.1 0 0.8
Likviditetsgrad 2 -0.3 0.1 0 0.9
Soliditet -260.9 -46.7 -44.3 7.2
Resultatgrad -10.8 0.9 -26.7 0.7
Rentedekningsgrad -3.1 0.4 -16.2 0.6
Gjeldsgrad -1.4 -3.1 -3.3 12.9
Total kapitalrentabilitet -72.2 3.3 -66.8 1.4
Signatur
27.03.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex