Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Northwestcoast As
Juridisk navn:  Northwestcoast As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6280 Søvik 6280 Søvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 998196159
Aksjekapital: 858.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
88.2%
Egenkapital  
  
69.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 350.000 140.000 210.000 96.000
Resultat: -70.000 -593.000 -722.000 111.000 -173.000
Egenkapital: -224.000 -731.000 -542.000 0 -75.000
Regnskap for  Northwestcoast As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 350.000 140.000 210.000 96.000
Driftskostnader -69.000 -929.000 -840.000 -87.000 -250.000
Driftsresultat -69.000 -580.000 -700.000 123.000 -154.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -13.000 -22.000 -13.000 -19.000
Finans -1.000 -13.000 -22.000 -13.000 -19.000
Resultat før skatt -70.000 -593.000 -722.000 111.000 -173.000
Skattekostnad -3.000 -6.000 0 -36.000 47.000
Årsresultat -73.000 -599.000 -722.000 75.000 -126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 311.000 159.000 165.000 169.000 215.000
Sum omløpsmidler 905.000 588.000 46.000 30.000 21.000
Sum eiendeler 1.216.000 747.000 211.000 199.000 236.000
Sum opptjent egenkapital -1.634.000 -1.561.000 -962.000 -240.000 -315.000
Sum egenkapital -224.000 -731.000 -542.000 0 -75.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.439.000 1.479.000 753.000 200.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 1.215.000 748.000 211.000 200.000 236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 350.000 140.000 210.000 96.000
Driftsinntekter 0 350.000 140.000 210.000 96.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -763.000 -694.000 0 -74.000
Avskrivning 0 0 -4.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -166.000 -142.000 -78.000 -167.000
Driftskostnader -69.000 -929.000 -840.000 -87.000 -250.000
Driftsresultat -69.000 -580.000 -700.000 123.000 -154.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -13.000 -22.000 -13.000 -19.000
Finans -1.000 -13.000 -22.000 -13.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -599.000 -722.000 75.000 -126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 71.000 77.000 77.000 113.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 243.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Driftsløsøre 0 0 0 4.000 13.000
Sum varige driftsmidler 243.000 88.000 88.000 92.000 102.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 311.000 159.000 165.000 169.000 215.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 40.000 30.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 905.000 587.000 6.000 0 0
Sum omløpsmidler 905.000 588.000 46.000 30.000 21.000
Sum eiendeler 1.216.000 747.000 211.000 199.000 236.000
Sum opptjent egenkapital -1.634.000 -1.561.000 -962.000 -240.000 -315.000
Sum egenkapital -224.000 -731.000 -542.000 0 -75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 153.000 151.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 53.000 29.000 17.000 120.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 7.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.418.000 1.418.000 724.000 29.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 1.439.000 1.479.000 753.000 200.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 1.215.000 748.000 211.000 200.000 236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -534.000 -891.000 -707.000 -170.000 -290.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.1 0.2 0.1
Soliditet -18.4 -97.7 -256.9 0.0 -31.8
Resultatgrad -165.7 58.6 -160.4
Rentedekningsgrad -44.6 -31.8 9.5 -8.1
Gjeldsgrad -6.4 -1.4 -4.1
Total kapitalrentabilitet -5.7 -77.5 -331.8 61.5 -65.3
Signatur
13.05.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex