Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Northwest Management As
Juridisk navn:  Northwest Management As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71276700
Smihaugen 1 Smihaugen 1 Fax:
6487 Harøy 6487 Harøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 913810406
Aksjekapital: 2.835.900 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/28/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kjetil Standal
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.36%
Resultat  
  
694.12%
Egenkapital  
  
47.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.276.000 2.176.000 2.106.000 3.547.000 911.000
Resultat: 303.000 -51.000 -695.000 -3.317.000 -783.000
Egenkapital: -329.000 -632.000 -580.000 -640.000 802.000
Regnskap for  Northwest Management As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.276.000 2.176.000 2.106.000 3.547.000 911.000
Driftskostnader -918.000 -2.279.000 -2.249.000 -6.718.000 -1.619.000
Driftsresultat 358.000 -103.000 -143.000 -3.170.000 -707.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -55.000 51.000 -552.000 -147.000 -76.000
Finans -55.000 51.000 -552.000 -147.000 -76.000
Resultat før skatt 303.000 -51.000 -695.000 -3.317.000 -783.000
Skattekostnad 0 0 0 -214.000 214.000
Årsresultat 303.000 -51.000 -695.000 -3.531.000 -569.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 81.000 132.000 811.000 1.427.000
Sum omløpsmidler 359.000 168.000 215.000 214.000 1.159.000
Sum eiendeler 396.000 249.000 347.000 1.025.000 2.586.000
Sum opptjent egenkapital -3.465.000 -3.767.000 -3.716.000 -3.021.000 -569.000
Sum egenkapital -329.000 -632.000 -580.000 -640.000 802.000
Sum langsiktig gjeld 391.000 230.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 333.000 650.000 927.000 1.665.000 1.784.000
Sum gjeld og egenkapital 395.000 249.000 347.000 1.025.000 2.586.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.276.000 2.176.000 2.106.000 3.547.000 911.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.276.000 2.176.000 2.106.000 3.547.000 911.000
Varekostnad 0 0 -70.000 -965.000 -27.000
Lønninger -646.000 -1.868.000 -2.051.000 -4.168.000 -1.165.000
Avskrivning -45.000 -51.000 -52.000 -52.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -227.000 -360.000 -76.000 -1.533.000 -417.000
Driftskostnader -918.000 -2.279.000 -2.249.000 -6.718.000 -1.619.000
Driftsresultat 358.000 -103.000 -143.000 -3.170.000 -707.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -55.000 51.000 -552.000 -147.000 -76.000
Finans -55.000 51.000 -552.000 -147.000 -76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 303.000 -51.000 -695.000 -3.531.000 -569.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 214.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 81.000 132.000 183.000 235.000
Sum varige driftsmidler 37.000 81.000 132.000 183.000 235.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 628.000 978.000
Sum anleggsmidler 37.000 81.000 132.000 811.000 1.427.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 350.000 143.000 164.000 0 789.000
Andre fordringer 8.000 5.000 32.000 94.000 213.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 20.000 19.000 119.000 157.000
Sum omløpsmidler 359.000 168.000 215.000 214.000 1.159.000
Sum eiendeler 396.000 249.000 347.000 1.025.000 2.586.000
Sum opptjent egenkapital -3.465.000 -3.767.000 -3.716.000 -3.021.000 -569.000
Sum egenkapital -329.000 -632.000 -580.000 -640.000 802.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 391.000 230.000 0 0 0
Leverandørgjeld 237.000 145.000 360.000 556.000 131.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 260.000 268.000 429.000 333.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 245.000 299.000 680.000 1.320.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 650.000 927.000 1.665.000 1.784.000
Sum gjeld og egenkapital 395.000 249.000 347.000 1.025.000 2.586.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 -482.000 -712.000 -1.451.000 -625.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.3 0.2 0.1 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.3 0.2 0.2 0.7
Soliditet -83.3 -254.8 -167.1 -62.4 31.0
Resultatgrad 28.1 -4.7 -6.8 -89.4 -77.6
Rentedekningsgrad 6.5 2 -0.3 -21.6 -9.3
Gjeldsgrad -2.2 -1.4 -1.6 -2.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 90.6 -41.5 -41.2 -309.3 -27.3
Signatur
10.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex