Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Northwest Eiendom As
Juridisk navn:  Northwest Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71276700
Smihaugen 1 Smihaugen 1 Fax:
6487 Harøy 6487 Harøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 999019749
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kjetil Standal
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
15.38%
Egenkapital  
  
-36.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 8.000 0 0 0
Resultat: -11.000 -13.000 -176.000 -24.000 -11.000
Egenkapital: 19.000 30.000 43.000 219.000 265.000
Regnskap for  Northwest Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 8.000 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -21.000 -17.000 -26.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -13.000 -17.000 -26.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -158.000 0 0
Finans 0 0 -158.000 1.000 0
Resultat før skatt -11.000 -13.000 -176.000 -24.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 -22.000 3.000
Årsresultat -11.000 -13.000 -176.000 -46.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 37.000 37.000 37.000 59.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 6.000 182.000 206.000
Sum eiendeler 37.000 38.000 43.000 219.000 265.000
Sum opptjent egenkapital -231.000 -220.000 -207.000 -46.000 0
Sum egenkapital 19.000 30.000 43.000 219.000 265.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 8.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 37.000 38.000 43.000 219.000 265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 8.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 8.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -21.000 -17.000 -26.000 -10.000
Driftskostnader -11.000 -21.000 -17.000 -26.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -13.000 -17.000 -26.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -158.000 0 0
Finans 0 0 -158.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -13.000 -176.000 -46.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 22.000
Fast eiendom 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 37.000 37.000 37.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 6.000 182.000 206.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 6.000 182.000 206.000
Sum eiendeler 37.000 38.000 43.000 219.000 265.000
Sum opptjent egenkapital -231.000 -220.000 -207.000 -46.000 0
Sum egenkapital 19.000 30.000 43.000 219.000 265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.000 8.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 8.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 37.000 38.000 43.000 219.000 265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 -7.000 6.000 182.000 206.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0.0 0.0
Soliditet 51.4 78.9 1 100.0 100.0
Resultatgrad -162.5
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 0.9 0.3 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -29.7 -34.2 -39.5 -11.4 -3.8
Signatur
01.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex