Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Northwest Capital As
Juridisk navn:  Northwest Capital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Inkognitogata 2 Inkognitogata 2 Fax:
0258 Oslo 258 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919335556
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 -100.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Northwest Capital As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 -100.000
Driftsresultat 0 -100.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 -100.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 -100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.480.000 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 40.480.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 -100.000
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 184.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 184.000.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 -8.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -92.000
Driftskostnader 0 -100.000
Driftsresultat 0 -100.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 -100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 40.480.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 40.480.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 40.480.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 -100.000
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 184.000.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 184.000.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
02.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex