Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Northwest As
Juridisk navn:  Northwest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rosenbergsgaten 34 Rosenbergsgaten 34 Fax:
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912119106
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/17/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
28.57%
Egenkapital  
  
-125%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -7.000 -6.000 -7.000 -9.000
Egenkapital: -9.000 -4.000 3.000 8.000 15.000
Regnskap for  Northwest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -7.000 -6.000 -7.000 -9.000
Driftsresultat -5.000 -7.000 -6.000 -7.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 -7.000 -6.000 -7.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -7.000 -6.000 -7.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 501.000 501.000 501.000 501.000 501.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 3.000 8.000 15.000
Sum eiendeler 502.000 502.000 504.000 509.000 516.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -28.000 -22.000 -16.000 -9.000
Sum egenkapital -9.000 -4.000 3.000 8.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 511.000 506.000 501.000 501.000 501.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 502.000 502.000 503.000 509.000 516.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -7.000 -6.000 -7.000 -9.000
Driftskostnader -5.000 -7.000 -6.000 -7.000 -9.000
Driftsresultat -5.000 -7.000 -6.000 -7.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -7.000 -6.000 -7.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 501.000 501.000 501.000 501.000 501.000
Sum anleggsmidler 501.000 501.000 501.000 501.000 501.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 3.000 8.000 15.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 3.000 8.000 15.000
Sum eiendeler 502.000 502.000 504.000 509.000 516.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -28.000 -22.000 -16.000 -9.000
Sum egenkapital -9.000 -4.000 3.000 8.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 511.000 506.000 501.000 501.000 501.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 502.000 502.000 503.000 509.000 516.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 1.000 3.000 8.000 15.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet -1.8 -0.8 0.6 1.6 2.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -56.8 -126.5 1 62.6 33.4
Total kapitalrentabilitet - -1.4 -1.2 -1.4 -1.7
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex