Norsvin Sa
Juridisk navn:  Norsvin Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62510100
Storhamargata 44 Storhamargata 44 Fax: 62510101
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 956971322
Aksjekapital: 2.355.000 NOK
Antall ansatte: 105
Etableringsdato: 3/6/1958 1
Foretakstype: SA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.27%
Resultat  
  
-48.76%
Egenkapital  
  
1.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 179.590.000 172.239.000 172.396.000 172.740.000 181.147.000
Resultat: 2.255.000 4.401.000 5.392.000 5.163.000 19.656.000
Egenkapital: 118.663.000 116.557.000 112.204.000 106.849.000 101.685.000
Regnskap for  Norsvin Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 179.590.000 172.239.000 172.396.000 172.740.000 181.147.000
Driftskostnader -177.266.000 -167.733.000 -166.250.000 -168.341.000 -161.418.000
Driftsresultat 2.324.000 4.506.000 6.147.000 4.399.000 19.729.000
Finansinntekter 2.661.000 1.250.000 880.000 881.000 287.000
Finanskostnader -2.730.000 -1.355.000 -1.634.000 -117.000 -360.000
Finans -69.000 -105.000 -754.000 764.000 -73.000
Resultat før skatt 2.255.000 4.401.000 5.392.000 5.163.000 19.656.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.255.000 4.401.000 5.392.000 5.163.000 19.656.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 152.322.000 141.786.000 140.259.000 92.735.000 56.764.000
Sum omløpsmidler 42.048.000 36.957.000 41.046.000 49.545.000 78.446.000
Sum eiendeler 194.370.000 178.743.000 181.305.000 142.280.000 135.210.000
Sum opptjent egenkapital 116.457.000 114.202.000 109.800.000 104.408.000 99.244.000
Sum egenkapital 118.663.000 116.557.000 112.204.000 106.849.000 101.685.000
Sum langsiktig gjeld 42.560.000 34.221.000 35.928.000 1.060.000 1.683.000
Sum kortsiktig gjeld 33.148.000 27.966.000 33.172.000 34.371.000 31.842.000
Sum gjeld og egenkapital 194.371.000 178.744.000 181.304.000 142.280.000 135.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 133.780.000 131.922.000 126.803.000 172.740.000 181.147.000
Andre inntekter 45.810.000 40.317.000 45.593.000 0 0
Driftsinntekter 179.590.000 172.239.000 172.396.000 172.740.000 181.147.000
Varekostnad -17.971.000 -17.943.000 -18.600.000 -20.466.000 -24.893.000
Lønninger -64.827.000 -63.236.000 -58.753.000 -56.394.000 -56.072.000
Avskrivning -4.724.000 -4.661.000 -3.049.000 -1.304.000 -966.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -89.744.000 -81.893.000 -85.848.000 -90.177.000 -79.487.000
Driftskostnader -177.266.000 -167.733.000 -166.250.000 -168.341.000 -161.418.000
Driftsresultat 2.324.000 4.506.000 6.147.000 4.399.000 19.729.000
Finansinntekter 2.661.000 1.250.000 880.000 881.000 287.000
Finanskostnader -2.730.000 -1.355.000 -1.634.000 -117.000 -360.000
Finans -69.000 -105.000 -754.000 764.000 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.255.000 4.401.000 5.392.000 5.163.000 19.656.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 79.457.000 73.668.000 74.759.000 37.410.000 4.426.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.144.000 4.817.000 6.155.000 7.849.000 6.836.000
Sum varige driftsmidler 90.040.000 84.593.000 86.827.000 45.259.000 11.262.000
Sum finansielle anleggsmidler 62.283.000 57.193.000 53.432.000 47.475.000 45.502.000
Sum anleggsmidler 152.322.000 141.786.000 140.259.000 92.735.000 56.764.000
Varebeholdning 1.160.000 1.323.000 1.513.000 7.193.000 7.723.000
Kundefordringer 20.482.000 25.722.000 28.090.000 25.384.000 37.902.000
Andre fordringer 5.521.000 4.939.000 6.532.000 3.502.000 4.427.000
Sum investeringer 2.616.000 2.355.000 2.095.000 1.835.000 1.596.000
Kasse, bank 12.269.000 2.619.000 2.815.000 11.631.000 26.798.000
Sum omløpsmidler 42.048.000 36.957.000 41.046.000 49.545.000 78.446.000
Sum eiendeler 194.370.000 178.743.000 181.305.000 142.280.000 135.210.000
Sum opptjent egenkapital 116.457.000 114.202.000 109.800.000 104.408.000 99.244.000
Sum egenkapital 118.663.000 116.557.000 112.204.000 106.849.000 101.685.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.060.000 971.000 928.000 1.060.000 1.683.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.560.000 34.221.000 35.928.000 1.060.000 1.683.000
Leverandørgjeld 18.741.000 11.389.000 17.956.000 22.844.000 16.075.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.026.000 6.792.000 5.548.000 -42.000 5.984.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.380.000 9.785.000 9.668.000 11.569.000 9.783.000
Sum kortsiktig gjeld 33.148.000 27.966.000 33.172.000 34.371.000 31.842.000
Sum gjeld og egenkapital 194.371.000 178.744.000 181.304.000 142.280.000 135.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.900.000 8.991.000 7.874.000 15.174.000 46.604.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.4 2.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 1.2 2.3
Soliditet 6 65.2 61.9 75.1 75.2
Resultatgrad 1.3 2.6 3.6 2.5 10.9
Rentedekningsgrad 0.9 3.3 3.8 37.6 55.6
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.6 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.6 3.2 3.9 3.7 14.8
Signatur
08.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex