Norsveis AS
Juridisk navn:  Norsveis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35550555
Lundekroken 8 Lundekroken 8 Fax: 51538261
3940 Porsgrunn 3940 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 917732728
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Solvang Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
169.23%
Egenkapital  
  
12.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.000 27.000 292.000 308.000 204.000
Resultat: 70.000 26.000 39.000 -293.000 33.000
Egenkapital: 644.000 574.000 548.000 509.000 873.000
Regnskap for  Norsveis AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.000 27.000 292.000 308.000 204.000
Driftskostnader -28.000 -47.000 -253.000 -622.000 -809.000
Driftsresultat -10.000 -20.000 38.000 -314.000 -606.000
Finansinntekter 80.000 46.000 1.000 21.000 825.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -186.000
Finans 80.000 46.000 1.000 21.000 639.000
Resultat før skatt 70.000 26.000 39.000 -293.000 33.000
Skattekostnad 0 0 0 -72.000 0
Årsresultat 70.000 26.000 39.000 -365.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 3.347.000 3.577.000 682.000 967.000 1.619.000
Sum eiendeler 3.347.000 3.577.000 682.000 967.000 1.624.000
Sum opptjent egenkapital 444.000 374.000 348.000 309.000 673.000
Sum egenkapital 644.000 574.000 548.000 509.000 873.000
Sum langsiktig gjeld 2.619.000 2.902.000 0 0 548.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 102.000 134.000 459.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 3.347.000 3.578.000 682.000 968.000 1.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 18.000 27.000 292.000 308.000 204.000
Driftsinntekter 18.000 27.000 292.000 308.000 204.000
Varekostnad 0 0 0 0 -49.000
Lønninger 0 0 0 0 -154.000
Avskrivning 0 0 0 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -47.000 -253.000 -617.000 -601.000
Driftskostnader -28.000 -47.000 -253.000 -622.000 -809.000
Driftsresultat -10.000 -20.000 38.000 -314.000 -606.000
Finansinntekter 80.000 46.000 1.000 21.000 825.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -186.000
Finans 80.000 46.000 1.000 21.000 639.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat 70.000 26.000 39.000 -365.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 54.000 337.000 360.000 360.000 2.000
Andre fordringer 57.000 41.000 7.000 15.000 152.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.236.000 3.199.000 315.000 593.000 1.465.000
Sum omløpsmidler 3.347.000 3.577.000 682.000 967.000 1.619.000
Sum eiendeler 3.347.000 3.577.000 682.000 967.000 1.624.000
Sum opptjent egenkapital 444.000 374.000 348.000 309.000 673.000
Sum egenkapital 644.000 574.000 548.000 509.000 873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.619.000 2.902.000 0 0 548.000
Leverandørgjeld 54.000 54.000 59.000 356.000 58.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 -6.000
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 30.000 48.000 75.000 103.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 102.000 134.000 459.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 3.347.000 3.578.000 682.000 968.000 1.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.263.000 3.475.000 548.000 508.000 1.416.000
Likviditetsgrad 1 39.8 35.1 5.1 2.1 8.0
Likviditetsgrad 2 39.8 35.1 5.1 2.1 8.0
Soliditet 19.2 1 80.4 52.6 53.8
Resultatgrad -55.6 -74.1 1 -101.9 -297.1
Rentedekningsgrad 1.2
Gjeldsgrad 4.2 5.2 0.2 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 2.1 0.7 5.7 -30.3 13.5
Signatur
26.02.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
KRISTENSSON LEIF JOHN ARNE
HANSSON LOUISE ROSE-MARIE
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex