Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norstrøm AS
Juridisk navn:  Norstrøm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66936335
Postboks 2055 Sentrum Kongens Gate 30 Fax: 73529777
7411 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 952667882
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 6/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norrein As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.88%
Resultat  
  
66.7%
Egenkapital  
  
188.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.497.000 17.345.000 17.139.000 17.116.000 17.405.000
Resultat: 1.492.000 895.000 866.000 537.000 1.491.000
Egenkapital: 1.569.000 543.000 542.000 542.000 161.000
Regnskap for  Norstrøm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.497.000 17.345.000 17.139.000 17.116.000 17.405.000
Driftskostnader -16.060.000 -16.492.000 -16.329.000 -16.629.000 -15.958.000
Driftsresultat 1.437.000 853.000 810.000 488.000 1.447.000
Finansinntekter 57.000 46.000 61.000 73.000 62.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -5.000 -25.000 -18.000
Finans 54.000 41.000 56.000 48.000 44.000
Resultat før skatt 1.492.000 895.000 866.000 537.000 1.491.000
Skattekostnad -330.000 -214.000 -223.000 -156.000 -425.000
Årsresultat 1.162.000 681.000 643.000 381.000 1.067.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 462.000 361.000 425.000 314.000 338.000
Sum omløpsmidler 4.483.000 3.830.000 3.782.000 4.469.000 4.296.000
Sum eiendeler 4.945.000 4.191.000 4.207.000 4.783.000 4.634.000
Sum opptjent egenkapital 1.469.000 443.000 442.000 442.000 61.000
Sum egenkapital 1.569.000 543.000 542.000 542.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.377.000 3.647.000 3.665.000 4.241.000 4.473.000
Sum gjeld og egenkapital 4.946.000 4.190.000 4.207.000 4.783.000 4.634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.497.000 17.345.000 17.139.000 17.116.000 17.405.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.497.000 17.345.000 17.139.000 17.116.000 17.405.000
Varekostnad -5.155.000 -5.420.000 -5.431.000 -5.423.000 -5.348.000
Lønninger -5.998.000 -6.132.000 -5.994.000 -6.290.000 -5.762.000
Avskrivning -103.000 -83.000 -82.000 -83.000 -267.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.804.000 -4.857.000 -4.822.000 -4.833.000 -4.581.000
Driftskostnader -16.060.000 -16.492.000 -16.329.000 -16.629.000 -15.958.000
Driftsresultat 1.437.000 853.000 810.000 488.000 1.447.000
Finansinntekter 57.000 46.000 61.000 73.000 62.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -5.000 -25.000 -18.000
Finans 54.000 41.000 56.000 48.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -136.000 -680.000 -643.000 0 0
Årsresultat 1.162.000 681.000 643.000 381.000 1.067.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 55.000 72.000 96.000 121.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 419.000 305.000 353.000 219.000 218.000
Sum varige driftsmidler 419.000 305.000 353.000 219.000 218.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 462.000 361.000 425.000 314.000 338.000
Varebeholdning 301.000 280.000 304.000 283.000 221.000
Kundefordringer 193.000 140.000 252.000 236.000 166.000
Andre fordringer 297.000 188.000 161.000 4.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.693.000 3.222.000 3.065.000 3.945.000 3.830.000
Sum omløpsmidler 4.483.000 3.830.000 3.782.000 4.469.000 4.296.000
Sum eiendeler 4.945.000 4.191.000 4.207.000 4.783.000 4.634.000
Sum opptjent egenkapital 1.469.000 443.000 442.000 442.000 61.000
Sum egenkapital 1.569.000 543.000 542.000 542.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.132.000 1.022.000 1.185.000 2.402.000 2.386.000
Betalbar skatt 318.000 198.000 199.000 131.000 209.000
Skyldig offentlige avgifter 914.000 876.000 791.000 836.000 953.000
Utbytte -136.000 -680.000 -643.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 876.000 872.000 848.000 873.000 924.000
Sum kortsiktig gjeld 3.377.000 3.647.000 3.665.000 4.241.000 4.473.000
Sum gjeld og egenkapital 4.946.000 4.190.000 4.207.000 4.783.000 4.634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.106.000 183.000 117.000 228.000 -177.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.9 1 1.0
Soliditet 31.7 1 12.9 11.3 3.5
Resultatgrad 8.2 4.9 4.7 2.9 8.3
Rentedekningsgrad 4 170.6 1 19.5 83.8
Gjeldsgrad 2.2 6.7 6.8 7.8 27.8
Total kapitalrentabilitet 30.2 21.5 20.7 11.7 32.6
Signatur
09.05.2017
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP, ELLER AV TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex