Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norske Spirer AS
Juridisk navn:  Norske Spirer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62974113
Bunesvegen 896 Fax: 62974620
2120 Sagstua 2133 Gardvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Odal
Org.nr: 874371742
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapstjenester Eidsvoll As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.11%
Resultat  
  
-70.14%
Egenkapital  
  
-29.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.858.000 14.645.000 11.004.000 11.061.000 9.844.000
Resultat: 404.000 1.353.000 71.000 522.000 19.000
Egenkapital: 1.875.000 2.670.000 1.891.000 1.852.000 1.458.000
Regnskap for  Norske Spirer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.858.000 14.645.000 11.004.000 11.061.000 9.844.000
Driftskostnader -16.294.000 -13.120.000 -10.692.000 -10.343.000 -9.671.000
Driftsresultat 564.000 1.525.000 313.000 719.000 173.000
Finansinntekter 12.000 14.000 9.000 15.000 16.000
Finanskostnader -172.000 -186.000 -252.000 -211.000 -170.000
Finans -160.000 -172.000 -243.000 -196.000 -154.000
Resultat før skatt 404.000 1.353.000 71.000 522.000 19.000
Skattekostnad -99.000 -324.000 -31.000 -140.000 -22.000
Årsresultat 305.000 1.029.000 39.000 383.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.115.000 4.205.000 5.741.000 5.375.000 5.232.000
Sum omløpsmidler 3.729.000 3.594.000 3.010.000 3.349.000 3.112.000
Sum eiendeler 7.844.000 7.799.000 8.751.000 8.724.000 8.344.000
Sum opptjent egenkapital 1.775.000 2.570.000 1.791.000 1.752.000 1.358.000
Sum egenkapital 1.875.000 2.670.000 1.891.000 1.852.000 1.458.000
Sum langsiktig gjeld 2.328.000 3.076.000 3.768.000 4.621.000 4.903.000
Sum kortsiktig gjeld 3.641.000 2.053.000 3.092.000 2.250.000 1.983.000
Sum gjeld og egenkapital 7.844.000 7.799.000 8.751.000 8.723.000 8.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.858.000 14.112.000 11.004.000 10.754.000 9.774.000
Andre inntekter 0 533.000 0 308.000 70.000
Driftsinntekter 16.858.000 14.645.000 11.004.000 11.061.000 9.844.000
Varekostnad -4.538.000 -3.617.000 -2.961.000 -2.620.000 -2.360.000
Lønninger -7.184.000 -5.010.000 -4.867.000 -4.879.000 -4.470.000
Avskrivning -921.000 -1.072.000 -1.077.000 -911.000 -508.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.651.000 -3.421.000 -1.787.000 -1.933.000 -2.333.000
Driftskostnader -16.294.000 -13.120.000 -10.692.000 -10.343.000 -9.671.000
Driftsresultat 564.000 1.525.000 313.000 719.000 173.000
Finansinntekter 12.000 14.000 9.000 15.000 16.000
Finanskostnader -172.000 -186.000 -252.000 -211.000 -170.000
Finans -160.000 -172.000 -243.000 -196.000 -154.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 0 0 0
Årsresultat 305.000 1.029.000 39.000 383.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 900.000 0 0
Sum Immatrielle midler 168.000 70.000 1.073.000 104.000 156.000
Fast eiendom 2.281.000 2.461.000 2.865.000 3.018.000 3.259.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.528.000 1.486.000 1.760.000 2.148.000 1.648.000
Sum varige driftsmidler 3.809.000 3.947.000 4.625.000 5.166.000 4.907.000
Sum finansielle anleggsmidler 138.000 188.000 43.000 106.000 169.000
Sum anleggsmidler 4.115.000 4.205.000 5.741.000 5.375.000 5.232.000
Varebeholdning 936.000 716.000 1.003.000 1.408.000 1.285.000
Kundefordringer 1.909.000 2.479.000 1.938.000 1.652.000 802.000
Andre fordringer 583.000 74.000 68.000 122.000 955.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 301.000 325.000 1.000 167.000 70.000
Sum omløpsmidler 3.729.000 3.594.000 3.010.000 3.349.000 3.112.000
Sum eiendeler 7.844.000 7.799.000 8.751.000 8.724.000 8.344.000
Sum opptjent egenkapital 1.775.000 2.570.000 1.791.000 1.752.000 1.358.000
Sum egenkapital 1.875.000 2.670.000 1.891.000 1.852.000 1.458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 458.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.328.000 3.076.000 3.768.000 4.621.000 4.903.000
Leverandørgjeld 1.667.000 684.000 1.218.000 1.144.000 1.246.000
Betalbar skatt 217.000 244.000 78.000 67.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.194.000 621.000 567.000 388.000 281.000
Utbytte 0 -250.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 562.000 504.000 771.000 651.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 3.641.000 2.053.000 3.092.000 2.250.000 1.983.000
Sum gjeld og egenkapital 7.844.000 7.799.000 8.751.000 8.723.000 8.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.000 1.541.000 -82.000 1.099.000 1.129.000
Likviditetsgrad 1 1 1.8 1 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1.4 0.6 0.9 1.0
Soliditet 23.9 34.2 21.6 21.2 17.5
Resultatgrad 3.3 10.4 2.8 6.5 1.8
Rentedekningsgrad 3.3 8.2 1.2 3.4 1.1
Gjeldsgrad 3.2 1.9 3.6 3.7 4.7
Total kapitalrentabilitet 7.3 19.7 3.7 8.4 2.3
Signatur
07.06.2016
TO AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex