Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norske Frisør- Og Velværebedrifter
Juridisk navn:  Norske Frisør- Og Velværebedrifter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23087960
Postboks 7017 Majorstua Middelthuns Gate 27 Fax: 23087970
0306 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 940268230
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/31/1970
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.76%
Resultat  
  
-132.81%
Egenkapital  
  
-7.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 17.467.000 15.629.000 16.847.000 16.464.000 15.559.000
Resultat: -461.000 1.405.000 680.000 1.131.000 9.000
Egenkapital: 13.012.000 14.019.000 12.968.000 12.436.000 11.347.000
Regnskap for  Norske Frisør- Og Velværebedrifter
Resultat 2017 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 17.467.000 15.629.000 16.847.000 16.464.000 15.559.000
Driftskostnader -18.347.000 -14.092.000 -16.746.000 -15.818.000 -15.591.000
Driftsresultat -880.000 1.537.000 101.000 646.000 -32.000
Finansinntekter 423.000 374.000 600.000 489.000 190.000
Finanskostnader -4.000 -506.000 -21.000 -4.000 -149.000
Finans 419.000 -132.000 579.000 485.000 41.000
Resultat før skatt -461.000 1.405.000 680.000 1.131.000 9.000
Skattekostnad -161.000 -354.000 -149.000 0 -25.000
Årsresultat -622.000 1.051.000 531.000 1.089.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 1.250.000 1.873.000 1.720.000 1.817.000
Sum omløpsmidler 15.371.000 14.472.000 12.745.000 12.163.000 11.009.000
Sum eiendeler 15.379.000 15.722.000 14.618.000 13.883.000 12.826.000
Sum opptjent egenkapital 13.012.000 14.019.000 12.968.000 12.436.000 11.347.000
Sum egenkapital 13.012.000 14.019.000 12.968.000 12.436.000 11.347.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.368.000 1.703.000 1.649.000 1.447.000 1.480.000
Sum gjeld og egenkapital 15.380.000 15.722.000 14.617.000 13.883.000 12.827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.841.000 6.555.000 7.082.000 6.257.000 15.078.000
Andre inntekter 9.626.000 9.074.000 9.765.000 10.207.000 481.000
Driftsinntekter 17.467.000 15.629.000 16.847.000 16.464.000 15.559.000
Varekostnad -9.000 -11.000 24.000 -9.000 -62.000
Lønninger -4.600.000 -4.550.000 -4.596.000 -4.276.000 -4.221.000
Avskrivning 0 -122.000 -150.000 -97.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.738.000 -9.409.000 -12.024.000 -11.436.000 -11.227.000
Driftskostnader -18.347.000 -14.092.000 -16.746.000 -15.818.000 -15.591.000
Driftsresultat -880.000 1.537.000 101.000 646.000 -32.000
Finansinntekter 423.000 374.000 600.000 489.000 190.000
Finanskostnader -4.000 -506.000 -21.000 -4.000 -149.000
Finans 419.000 -132.000 579.000 485.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -622.000 1.051.000 531.000 1.089.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 167.000 0
Driftsløsøre 8.000 250.000 259.000 53.000 317.000
Sum varige driftsmidler 8.000 250.000 373.000 220.000 317.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sum anleggsmidler 8.000 1.250.000 1.873.000 1.720.000 1.817.000
Varebeholdning 28.000 53.000 61.000 25.000 34.000
Kundefordringer 762.000 303.000 374.000 736.000 554.000
Andre fordringer 1.282.000 1.648.000 1.092.000 1.433.000 563.000
Sum investeringer 5.261.000 4.447.000 4.214.000 3.737.000 3.382.000
Kasse, bank 8.038.000 8.021.000 7.004.000 6.232.000 6.476.000
Sum omløpsmidler 15.371.000 14.472.000 12.745.000 12.163.000 11.009.000
Sum eiendeler 15.379.000 15.722.000 14.618.000 13.883.000 12.826.000
Sum opptjent egenkapital 13.012.000 14.019.000 12.968.000 12.436.000 11.347.000
Sum egenkapital 13.012.000 14.019.000 12.968.000 12.436.000 11.347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 382.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.476.000 595.000 492.000 688.000 794.000
Betalbar skatt 361.000 333.000 325.000 19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 152.000 418.000 136.000 291.000 304.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 379.000 357.000 696.000 449.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.368.000 1.703.000 1.649.000 1.447.000 1.480.000
Sum gjeld og egenkapital 15.380.000 15.722.000 14.617.000 13.883.000 12.827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.003.000 12.769.000 11.096.000 10.716.000 9.529.000
Likviditetsgrad 1 6.5 8.5 7.7 8.4 7.4
Likviditetsgrad 2 6.5 8.5 7.7 8.4 7.5
Soliditet 84.6 89.2 88.7 89.6 88.5
Resultatgrad 9.8 0.6 3.9 -0.2
Rentedekningsgrad 3.8 33.4 283.8 1.1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.2 4.8 8.2 1.2
Signatur
09.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex