Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norske Felleskjøp Sa
Juridisk navn:  Norske Felleskjøp Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22057100
Postboks 9237 Grønland Schweigaardsg 34 Fax: 22177950
0134 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 946685461
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 8/27/1973
Foretakstype: SA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.5%
Resultat  
  
6.32%
Egenkapital  
  
20.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.281.000 17.522.000 16.492.000 15.808.000 15.916.000
Resultat: 3.668.000 3.450.000 1.226.000 72.000 668.000
Egenkapital: 17.870.000 14.784.000 11.243.000 11.129.000 10.855.000
Regnskap for  Norske Felleskjøp Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.281.000 17.522.000 16.492.000 15.808.000 15.916.000
Driftskostnader -13.287.000 -18.578.000 -17.129.000 -17.957.000 -17.724.000
Driftsresultat 993.000 -1.056.000 -638.000 -2.149.000 -1.807.000
Finansinntekter 2.677.000 4.510.000 1.878.000 2.277.000 2.491.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -14.000 -55.000 -16.000
Finans 2.675.000 4.506.000 1.864.000 2.222.000 2.475.000
Resultat før skatt 3.668.000 3.450.000 1.226.000 72.000 668.000
Skattekostnad -582.000 90.000 98.000 171.000 41.000
Årsresultat 3.086.000 3.541.000 1.324.000 243.000 710.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.899.000 4.423.000 4.385.000 4.350.000 3.971.000
Sum omløpsmidler 19.669.000 15.036.000 11.742.000 11.261.000 9.316.000
Sum eiendeler 23.568.000 19.459.000 16.127.000 15.611.000 13.287.000
Sum opptjent egenkapital 17.570.000 14.484.000 10.943.000 10.829.000 10.555.000
Sum egenkapital 17.870.000 14.784.000 11.243.000 11.129.000 10.855.000
Sum langsiktig gjeld 3.269.000 1.889.000 1.545.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.430.000 2.786.000 3.338.000 4.482.000 2.432.000
Sum gjeld og egenkapital 23.569.000 19.459.000 16.126.000 15.611.000 13.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.281.000 17.222.000 16.192.000 15.508.000 15.616.000
Andre inntekter 0 300.000 300.000 300.000 300.000
Driftsinntekter 14.281.000 17.522.000 16.492.000 15.808.000 15.916.000
Varekostnad -1.000 -137.000 -200.000 -25.000 -44.000
Lønninger -8.378.000 -7.938.000 -8.353.000 -8.080.000 -7.927.000
Avskrivning -46.000 -93.000 -98.000 -95.000 -137.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.862.000 -10.410.000 -8.478.000 -9.757.000 -9.616.000
Driftskostnader -13.287.000 -18.578.000 -17.129.000 -17.957.000 -17.724.000
Driftsresultat 993.000 -1.056.000 -638.000 -2.149.000 -1.807.000
Finansinntekter 2.677.000 4.510.000 1.878.000 2.277.000 2.491.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -14.000 -55.000 -16.000
Finans 2.675.000 4.506.000 1.864.000 2.222.000 2.475.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.086.000 3.541.000 1.324.000 243.000 710.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 698.000 671.000 540.000 407.000 207.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 75.000 478.000 570.000 668.000 424.000
Sum varige driftsmidler 75.000 478.000 570.000 668.000 424.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.126.000 3.275.000 3.275.000 3.275.000 3.340.000
Sum anleggsmidler 3.899.000 4.423.000 4.385.000 4.350.000 3.971.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 93.000 1.729.000 703.000 929.000
Andre fordringer 1.084.000 965.000 334.000 536.000 469.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.586.000 13.979.000 9.679.000 10.023.000 7.918.000
Sum omløpsmidler 19.669.000 15.036.000 11.742.000 11.261.000 9.316.000
Sum eiendeler 23.568.000 19.459.000 16.127.000 15.611.000 13.287.000
Sum opptjent egenkapital 17.570.000 14.484.000 10.943.000 10.829.000 10.555.000
Sum egenkapital 17.870.000 14.784.000 11.243.000 11.129.000 10.855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.269.000 1.889.000 1.545.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.269.000 1.889.000 1.545.000 0 0
Leverandørgjeld 648.000 1.158.000 1.400.000 2.548.000 727.000
Betalbar skatt 609.000 41.000 35.000 29.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 598.000 699.000 669.000 693.000 658.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 575.000 888.000 1.234.000 1.213.000 987.000
Sum kortsiktig gjeld 2.430.000 2.786.000 3.338.000 4.482.000 2.432.000
Sum gjeld og egenkapital 23.569.000 19.459.000 16.126.000 15.611.000 13.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.239.000 12.250.000 8.404.000 6.779.000 6.884.000
Likviditetsgrad 1 8.1 5.4 3.5 2.5 3.8
Likviditetsgrad 2 8.1 5.4 3.5 2.5 3.9
Soliditet 75.8 7 69.7 71.3 81.7
Resultatgrad 7 - -3.9 -13.6 -11.4
Rentedekningsgrad 496.5 - -45.6 -39.1 42.8
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 15.6 17.8 7.7 0.8 5.1
Signatur
22.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex