Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Wagyu As
Juridisk navn:  Norsk Wagyu As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Røysland Gaard Røysland Gaard Fax:
4389 Vikeså 4389 Vikeså
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 920508278
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/28/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kydland As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 106.000
Resultat: 57.000
Egenkapital: 20.000
Regnskap for  Norsk Wagyu As
Resultat 2018
Driftsinntekter 106.000
Driftskostnader -48.000
Driftsresultat 57.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 57.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 78.000
Sum eiendeler 78.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 20.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 106.000
Varekostnad -48.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader -48.000
Driftsresultat 57.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag -57.000
Utbytte 0
Årsresultat 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 34.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 43.000
Sum omløpsmidler 78.000
Sum eiendeler 78.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 25.6
Resultatgrad 53.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.9
Total kapitalrentabilitet 73.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex