Norsk Tamilsk Helse Organisasjon
Juridisk navn:  Norsk Tamilsk Helse Organisasjon
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Jeyaveerarajah Sivaperuman Strandvegen 54 C/O Jeyaveerarajah Sivaperuman Strandvegen 54 Fax:
2005 Rælingen 2005 Rælingen
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 885446892
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2003
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2005
Omsetning: 2.630.000
Resultat: 1.961.000
Egenkapital: 2.596.000
Regnskap for  Norsk Tamilsk Helse Organisasjon
Resultat 2005
Driftsinntekter 2.630.000
Driftskostnader -669.000
Driftsresultat 1.961.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 1.961.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 1.961.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.005.000
Sum omløpsmidler 1.706.000
Sum eiendeler 2.711.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.596.000
Sum langsiktig gjeld 21.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000
Sum gjeld og egenkapital 2.712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.630.000
Varekostnad -137.000
Lønninger -46.000
Avskrivning -144.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -342.000
Driftskostnader -669.000
Driftsresultat 1.961.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 1.961.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.005.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 280.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.426.000
Sum omløpsmidler 1.706.000
Sum eiendeler 2.711.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.596.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 21.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000
Sum gjeld og egenkapital 2.712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.611.000
Likviditetsgrad 1 18.0
Likviditetsgrad 2 18.0
Soliditet 95.7
Resultatgrad 74.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 72.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex