Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Takst
Juridisk navn:  Norsk Takst
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22087600
Postboks 1516 Vika Klingenberggata 7 Fax: 22572666
0117 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 956955211
Aksjekapital: 3.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/26/1957
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.11%
Resultat  
  
-78.6%
Egenkapital  
  
0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.377.000 32.722.000 24.471.000 26.103.000 24.484.000
Resultat: 101.000 472.000 2.711.000 2.249.000 2.063.000
Egenkapital: 12.915.000 12.814.000 12.342.000 16.730.000 14.481.000
Regnskap for  Norsk Takst
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.377.000 32.722.000 24.471.000 26.103.000 24.484.000
Driftskostnader -30.292.000 -32.495.000 -22.111.000 -24.213.000 -23.245.000
Driftsresultat 1.084.000 227.000 2.360.000 1.889.000 1.239.000
Finansinntekter 536.000 280.000 391.000 418.000 966.000
Finanskostnader -1.519.000 -35.000 -40.000 -58.000 -142.000
Finans -983.000 245.000 351.000 360.000 824.000
Resultat før skatt 101.000 472.000 2.711.000 2.249.000 2.063.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 101.000 472.000 2.711.000 2.249.000 2.063.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.819.000 13.963.000 14.107.000 14.251.000 14.395.000
Sum omløpsmidler 4.336.000 5.921.000 2.967.000 8.643.000 12.454.000
Sum eiendeler 18.155.000 19.884.000 17.074.000 22.894.000 26.849.000
Sum opptjent egenkapital 9.915.000 9.814.000 9.342.000 13.730.000 11.481.000
Sum egenkapital 12.915.000 12.814.000 12.342.000 16.730.000 14.481.000
Sum langsiktig gjeld 1.196.000 1.243.000 1.286.000 1.321.000 1.346.000
Sum kortsiktig gjeld 4.043.000 5.827.000 3.446.000 4.842.000 11.021.000
Sum gjeld og egenkapital 18.154.000 19.884.000 17.074.000 22.893.000 26.848.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.277.000 29.900.000 21.341.000 22.019.000 20.368.000
Andre inntekter 2.100.000 2.823.000 3.130.000 4.084.000 4.116.000
Driftsinntekter 31.377.000 32.722.000 24.471.000 26.103.000 24.484.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.457.000 -5.832.000 -4.350.000 -4.762.000 -4.771.000
Avskrivning -144.000 -144.000 -144.000 -144.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.691.000 -26.519.000 -17.617.000 -19.307.000 -18.393.000
Driftskostnader -30.292.000 -32.495.000 -22.111.000 -24.213.000 -23.245.000
Driftsresultat 1.084.000 227.000 2.360.000 1.889.000 1.239.000
Finansinntekter 536.000 280.000 391.000 418.000 966.000
Finanskostnader -1.519.000 -35.000 -40.000 -58.000 -142.000
Finans -983.000 245.000 351.000 360.000 824.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 101.000 472.000 2.711.000 2.249.000 2.063.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 174.000 298.000 422.000 546.000 670.000
Sum varige driftsmidler 174.000 298.000 422.000 546.000 670.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.624.000 13.624.000 13.624.000 13.624.000 13.624.000
Sum anleggsmidler 13.819.000 13.963.000 14.107.000 14.251.000 14.395.000
Varebeholdning 257.000 409.000 0 0 0
Kundefordringer 349.000 782.000 376.000 1.415.000 326.000
Andre fordringer 1.050.000 3.092.000 1.594.000 1.375.000 343.000
Sum investeringer 0 0 0 0 4.095.000
Kasse, bank 1.365.000 488.000 766.000 388.000 391.000
Sum omløpsmidler 4.336.000 5.921.000 2.967.000 8.643.000 12.454.000
Sum eiendeler 18.155.000 19.884.000 17.074.000 22.894.000 26.849.000
Sum opptjent egenkapital 9.915.000 9.814.000 9.342.000 13.730.000 11.481.000
Sum egenkapital 12.915.000 12.814.000 12.342.000 16.730.000 14.481.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.196.000 1.243.000 1.286.000 1.321.000 1.346.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.000.000 3.477.000 1.213.000 2.537.000 6.965.000
Sum langsiktig gjeld 1.196.000 1.243.000 1.286.000 1.321.000 1.346.000
Leverandørgjeld 518.000 1.170.000 1.381.000 1.195.000 1.415.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 518.000 516.000 405.000 454.000 474.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.008.000 663.000 447.000 657.000 2.166.000
Sum kortsiktig gjeld 4.043.000 5.827.000 3.446.000 4.842.000 11.021.000
Sum gjeld og egenkapital 18.154.000 19.884.000 17.074.000 22.893.000 26.848.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 293.000 94.000 -479.000 3.801.000 1.433.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.9 1.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.9 1.8 1.2
Soliditet 71.1 64.4 72.3 73.1 53.9
Resultatgrad 3.5 0.7 9.6 7.2 5.1
Rentedekningsgrad 0.7 6.5 5 32.6 15.5
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.4 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 8.9 2.5 16.1 10.1 8.2
Signatur
25.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
25.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex