Norsk Restaurant AS
Juridisk navn:  Norsk Restaurant AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92035412
Strandgaten 9 Strandgaten 9 Fax: 55311774
5013 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 835237842
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 9/27/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor-Partner AS
Regnskapsfører: Torget Konsulenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.36%
Resultat  
  
22.18%
Egenkapital  
  
26.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.988.000 20.291.000 22.135.000 11.132.000 15.000
Resultat: 5.805.000 4.751.000 6.252.000 772.000 -662.000
Egenkapital: 7.229.000 5.703.000 5.038.000 2.936.000 2.164.000
Regnskap for  Norsk Restaurant AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.988.000 20.291.000 22.135.000 11.132.000 15.000
Driftskostnader -16.207.000 -15.491.000 -15.771.000 -10.191.000 -661.000
Driftsresultat 5.781.000 4.799.000 6.365.000 941.000 -646.000
Finansinntekter 52.000 4.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -28.000 -52.000 -116.000 -171.000 -18.000
Finans 24.000 -48.000 -113.000 -169.000 -15.000
Resultat før skatt 5.805.000 4.751.000 6.252.000 772.000 -662.000
Skattekostnad -1.279.000 -1.085.000 -1.351.000 0 0
Årsresultat 4.526.000 3.666.000 4.901.000 772.000 -662.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.373.000 5.135.000 5.898.000 6.104.000 2.254.000
Sum omløpsmidler 9.650.000 8.278.000 7.111.000 1.710.000 1.326.000
Sum eiendeler 14.023.000 13.413.000 13.009.000 7.814.000 3.580.000
Sum opptjent egenkapital 5.729.000 4.203.000 1.538.000 -564.000 -1.336.000
Sum egenkapital 7.229.000 5.703.000 5.038.000 2.936.000 2.164.000
Sum langsiktig gjeld 180.000 1.118.000 1.591.000 1.667.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.613.000 6.593.000 6.381.000 3.211.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 14.022.000 13.414.000 13.010.000 7.814.000 3.580.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.297.000 17.750.000 19.182.000 9.700.000 15.000
Andre inntekter 2.691.000 2.541.000 2.953.000 1.431.000 0
Driftsinntekter 21.988.000 20.291.000 22.135.000 11.132.000 15.000
Varekostnad -5.589.000 -5.732.000 -6.216.000 -3.155.000 0
Lønninger -5.191.000 -4.723.000 -4.564.000 -2.893.000 -266.000
Avskrivning -980.000 -942.000 -878.000 -611.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.447.000 -4.094.000 -4.113.000 -3.532.000 -395.000
Driftskostnader -16.207.000 -15.491.000 -15.771.000 -10.191.000 -661.000
Driftsresultat 5.781.000 4.799.000 6.365.000 941.000 -646.000
Finansinntekter 52.000 4.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -28.000 -52.000 -116.000 -171.000 -18.000
Finans 24.000 -48.000 -113.000 -169.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -2.800.000 0 0
Årsresultat 4.526.000 3.666.000 4.901.000 772.000 -662.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 2.254.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.373.000 5.062.000 5.789.000 6.104.000 0
Sum varige driftsmidler 4.373.000 5.062.000 5.789.000 6.104.000 2.254.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 73.000 109.000 0 0
Sum anleggsmidler 4.373.000 5.135.000 5.898.000 6.104.000 2.254.000
Varebeholdning 290.000 446.000 497.000 399.000 0
Kundefordringer 78.000 183.000 271.000 189.000 0
Andre fordringer 848.000 557.000 123.000 280.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.434.000 7.093.000 6.221.000 842.000 1.326.000
Sum omløpsmidler 9.650.000 8.278.000 7.111.000 1.710.000 1.326.000
Sum eiendeler 14.023.000 13.413.000 13.009.000 7.814.000 3.580.000
Sum opptjent egenkapital 5.729.000 4.203.000 1.538.000 -564.000 -1.336.000
Sum egenkapital 7.229.000 5.703.000 5.038.000 2.936.000 2.164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 180.000 251.000 324.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 180.000 1.118.000 1.591.000 1.667.000 0
Leverandørgjeld 306.000 576.000 437.000 464.000 210.000
Betalbar skatt 1.350.000 1.158.000 1.026.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 908.000 790.000 746.000 663.000 47.000
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -2.800.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.050.000 1.068.000 1.372.000 2.085.000 1.159.000
Sum kortsiktig gjeld 6.613.000 6.593.000 6.381.000 3.211.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 14.022.000 13.414.000 13.010.000 7.814.000 3.580.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.037.000 1.685.000 730.000 -1.501.000 -90.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1 0.4 1.0
Soliditet 51.6 42.5 38.7 37.6 60.4
Resultatgrad 26.3 23.7 28.8 8.5 -4306.7
Rentedekningsgrad 206.5 92.3 54.9 5.5 -35.7
Gjeldsgrad 0.9 1.4 1.6 1.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 41.6 35.8 48.9 12.1 -18.0
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex