Norsk Natursenter As
Juridisk navn:  Norsk Natursenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53665900
Sæbøtunet 11 Sæbøtunet 11 Fax: 53674001
5784 Øvre Eidfjord 5784 Øvre Eidfjord
Fylke: Kommune:
Vestland Eidfjord
Org.nr: 970973613
Aksjekapital: 4.416.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/4/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Økonomisenteret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.96%
Resultat  
  
320%
Egenkapital  
  
17.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.794.000 13.982.000 11.754.000 10.286.000 9.968.000
Resultat: 861.000 205.000 395.000 26.000 76.000
Egenkapital: 4.510.000 3.841.000 3.697.000 3.413.000 3.406.000
Regnskap for  Norsk Natursenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.794.000 13.982.000 11.754.000 10.286.000 9.968.000
Driftskostnader -14.963.000 -13.808.000 -11.398.000 -10.311.000 -9.927.000
Driftsresultat 830.000 175.000 357.000 -26.000 41.000
Finansinntekter 32.000 33.000 43.000 52.000 37.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -5.000 0 -2.000
Finans 31.000 29.000 38.000 52.000 35.000
Resultat før skatt 861.000 205.000 395.000 26.000 76.000
Skattekostnad -191.000 -61.000 -110.000 -19.000 -45.000
Årsresultat 670.000 144.000 284.000 6.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.147.000 40.692.000 37.663.000 19.939.000 17.834.000
Sum omløpsmidler 7.286.000 6.214.000 12.468.000 18.405.000 17.046.000
Sum eiendeler 46.433.000 46.906.000 50.131.000 38.344.000 34.880.000
Sum opptjent egenkapital 3.910.000 3.241.000 3.097.000 2.813.000 2.806.000
Sum egenkapital 4.510.000 3.841.000 3.697.000 3.413.000 3.406.000
Sum langsiktig gjeld 40.499.000 41.906.000 39.867.000 32.175.000 29.958.000
Sum kortsiktig gjeld 1.424.000 1.159.000 6.567.000 2.755.000 1.516.000
Sum gjeld og egenkapital 46.433.000 46.906.000 50.131.000 38.343.000 34.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.851.000 11.538.000 10.614.000 9.121.000 8.802.000
Andre inntekter 3.943.000 2.444.000 1.140.000 1.165.000 1.166.000
Driftsinntekter 15.794.000 13.982.000 11.754.000 10.286.000 9.968.000
Varekostnad -2.907.000 -2.648.000 -2.807.000 -2.515.000 -2.212.000
Lønninger -5.892.000 -5.411.000 -4.831.000 -4.751.000 -4.755.000
Avskrivning -2.491.000 -1.662.000 -165.000 -130.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.673.000 -4.087.000 -3.595.000 -2.915.000 -2.825.000
Driftskostnader -14.963.000 -13.808.000 -11.398.000 -10.311.000 -9.927.000
Driftsresultat 830.000 175.000 357.000 -26.000 41.000
Finansinntekter 32.000 33.000 43.000 52.000 37.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -5.000 0 -2.000
Finans 31.000 29.000 38.000 52.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 670.000 144.000 284.000 6.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 371.000 342.000 295.000 274.000 294.000
Fast eiendom 1.013.000 1.412.000 1.013.000 1.013.000 1.013.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.831.000 25.011.000 22.432.000 4.739.000 2.615.000
Sum varige driftsmidler 24.844.000 26.423.000 23.446.000 5.752.000 3.628.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.932.000 13.928.000 13.922.000 13.912.000 13.912.000
Sum anleggsmidler 39.147.000 40.692.000 37.663.000 19.939.000 17.834.000
Varebeholdning 1.177.000 840.000 716.000 729.000 728.000
Kundefordringer 205.000 332.000 118.000 301.000 420.000
Andre fordringer 364.000 302.000 2.602.000 150.000 226.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.539.000 4.739.000 9.032.000 17.225.000 15.672.000
Sum omløpsmidler 7.286.000 6.214.000 12.468.000 18.405.000 17.046.000
Sum eiendeler 46.433.000 46.906.000 50.131.000 38.344.000 34.880.000
Sum opptjent egenkapital 3.910.000 3.241.000 3.097.000 2.813.000 2.806.000
Sum egenkapital 4.510.000 3.841.000 3.697.000 3.413.000 3.406.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.135.000 1.624.000 1.370.000 1.121.000 900.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.499.000 41.906.000 39.867.000 32.175.000 29.958.000
Leverandørgjeld 168.000 218.000 5.197.000 1.961.000 750.000
Betalbar skatt 257.000 16.000 131.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 155.000 147.000 157.000 56.000 147.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 843.000 779.000 1.082.000 738.000 620.000
Sum kortsiktig gjeld 1.424.000 1.159.000 6.567.000 2.755.000 1.516.000
Sum gjeld og egenkapital 46.433.000 46.906.000 50.131.000 38.343.000 34.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.862.000 5.055.000 5.901.000 15.650.000 15.530.000
Likviditetsgrad 1 5.1 5.4 1.9 6.7 11.2
Likviditetsgrad 2 4.3 4.6 1.8 6.4 10.8
Soliditet 9.7 8.2 7.4 8.9 9.8
Resultatgrad 5.3 1.3 3 -0.3 0.4
Rentedekningsgrad 8 43.8 71.4 39.0
Gjeldsgrad 9.3 11.2 12.6 10.2 9.2
Total kapitalrentabilitet 1.9 0.4 0.8 0.1 0.2
Signatur
09.07.2020
STYRETS FORMANN ALEINE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.07.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex