Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Lydproduksjon AS
Juridisk navn:  Norsk Lydproduksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 88008818
Priorveien 6 A Priorveien 6A Fax: 88008818
0377 Oslo 377 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965885862
Aksjekapital: 150.360 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordstrand Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.87%
Resultat  
  
-61.41%
Egenkapital  
  
28.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.521.000 1.566.000 713.000 983.000 1.045.000
Resultat: 93.000 241.000 -137.000 20.000 -64.000
Egenkapital: 325.000 253.000 35.000 171.000 161.000
Regnskap for  Norsk Lydproduksjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.521.000 1.566.000 713.000 983.000 1.045.000
Driftskostnader -1.427.000 -1.325.000 -852.000 -964.000 -1.108.000
Driftsresultat 95.000 241.000 -138.000 19.000 -64.000
Finansinntekter 0 0 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000 -3.000
Finans -1.000 0 1.000 2.000 0
Resultat før skatt 93.000 241.000 -137.000 20.000 -64.000
Skattekostnad -21.000 -22.000 0 -10.000 0
Årsresultat 72.000 219.000 -137.000 11.000 -64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 184.000 204.000 90.000 101.000 123.000
Sum omløpsmidler 510.000 402.000 125.000 215.000 244.000
Sum eiendeler 694.000 606.000 215.000 316.000 367.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 103.000 -116.000 21.000 10.000
Sum egenkapital 325.000 253.000 35.000 171.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 368.000 353.000 180.000 144.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 693.000 606.000 214.000 315.000 366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.521.000 1.563.000 713.000 1.008.000 1.019.000
Andre inntekter 0 3.000 0 -26.000 26.000
Driftsinntekter 1.521.000 1.566.000 713.000 983.000 1.045.000
Varekostnad -55.000 -52.000 -57.000 -143.000 -75.000
Lønninger -541.000 -499.000 -261.000 -208.000 -328.000
Avskrivning -34.000 -27.000 -31.000 -81.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -797.000 -747.000 -503.000 -532.000 -672.000
Driftskostnader -1.427.000 -1.325.000 -852.000 -964.000 -1.108.000
Driftsresultat 95.000 241.000 -138.000 19.000 -64.000
Finansinntekter 0 0 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000 -3.000
Finans -1.000 0 1.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 72.000 219.000 -137.000 11.000 -64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 68.000 87.000 14.000 45.000 82.000
Sum varige driftsmidler 68.000 87.000 14.000 45.000 82.000
Sum finansielle anleggsmidler 116.000 116.000 76.000 55.000 41.000
Sum anleggsmidler 184.000 204.000 90.000 101.000 123.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 424.000 170.000 98.000 196.000 174.000
Andre fordringer 2.000 15.000 11.000 8.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 218.000 16.000 11.000 65.000
Sum omløpsmidler 510.000 402.000 125.000 215.000 244.000
Sum eiendeler 694.000 606.000 215.000 316.000 367.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 103.000 -116.000 21.000 10.000
Sum egenkapital 325.000 253.000 35.000 171.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 39.000 42.000
Betalbar skatt 21.000 22.000 0 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 175.000 154.000 62.000 58.000 111.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 176.000 118.000 38.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 368.000 353.000 180.000 144.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 693.000 606.000 214.000 315.000 366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 142.000 49.000 -55.000 71.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 0.7 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 0.7 1.5 1.2
Soliditet 46.9 41.7 16.3 54.3 43.9
Resultatgrad 6.2 15.4 -19.4 1.9 -6.1
Rentedekningsgrad 9 1 -20.3
Gjeldsgrad 1.1 1.4 5.1 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 13.7 39.8 -62.8 7 -16.6
Signatur
26.08.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
TERJE ANDERS RIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex