Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Industri
Juridisk navn:  Norsk Industri
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23088800
Postboks 7072 Majorstuen Middelthuns Gate 27 Fax: 22590001
0306 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 952151266
Aksjekapital: 13.489 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 4/27/1889
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.98%
Resultat  
  
184.05%
Egenkapital  
  
5.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 123.775.000 117.902.000 115.442.000 136.609.000 141.886.000
Resultat: 20.381.000 -24.248.000 8.428.000 22.306.000 8.538.000
Egenkapital: 389.063.000 368.682.000 392.949.000 384.349.000 363.230.000
Regnskap for  Norsk Industri
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 123.775.000 117.902.000 115.442.000 136.609.000 141.886.000
Driftskostnader -135.515.000 -134.793.000 -136.553.000 -139.172.000 -140.687.000
Driftsresultat -11.742.000 -16.892.000 -21.111.000 -2.563.000 1.199.000
Finansinntekter 32.154.000 258.000 29.654.000 24.892.000 7.455.000
Finanskostnader -31.000 -7.613.000 -115.000 -23.000 -116.000
Finans 32.123.000 -7.355.000 29.539.000 24.869.000 7.339.000
Resultat før skatt 20.381.000 -24.248.000 8.428.000 22.306.000 8.538.000
Skattekostnad 0 -19.000 174.000 -1.187.000 -1.258.000
Årsresultat 20.381.000 -24.267.000 8.602.000 21.119.000 7.280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.346.000 27.491.000 24.080.000 20.546.000 3.935.000
Sum omløpsmidler 431.171.000 400.480.000 428.193.000 422.245.000 399.206.000
Sum eiendeler 462.517.000 427.971.000 452.273.000 442.791.000 403.141.000
Sum opptjent egenkapital 389.063.000 368.682.000 392.949.000 384.349.000 363.230.000
Sum egenkapital 389.063.000 368.682.000 392.949.000 384.349.000 363.230.000
Sum langsiktig gjeld 35.495.000 32.320.000 27.912.000 25.664.000 11.932.000
Sum kortsiktig gjeld 37.960.000 26.969.000 31.412.000 32.778.000 27.979.000
Sum gjeld og egenkapital 462.518.000 427.971.000 452.273.000 442.791.000 403.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.754.000 106.400.000 115.442.000 136.609.000 141.886.000
Andre inntekter 17.021.000 11.502.000 0 0 0
Driftsinntekter 123.775.000 117.902.000 115.442.000 136.609.000 141.886.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -69.866.000 -71.193.000 -69.707.000 -70.062.000 -69.729.000
Avskrivning -603.000 -527.000 -412.000 -432.000 -542.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.046.000 -63.073.000 -66.434.000 -68.678.000 -70.416.000
Driftskostnader -135.515.000 -134.793.000 -136.553.000 -139.172.000 -140.687.000
Driftsresultat -11.742.000 -16.892.000 -21.111.000 -2.563.000 1.199.000
Finansinntekter 32.154.000 258.000 29.654.000 24.892.000 7.455.000
Finanskostnader -31.000 -7.613.000 -115.000 -23.000 -116.000
Finans 32.123.000 -7.355.000 29.539.000 24.869.000 7.339.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.381.000 -24.267.000 8.602.000 21.119.000 7.280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.107.000 2.501.000 2.111.000 1.619.000 1.129.000
Sum varige driftsmidler 2.287.000 2.681.000 2.291.000 1.799.000 1.309.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.059.000 24.810.000 21.789.000 18.747.000 2.626.000
Sum anleggsmidler 31.346.000 27.491.000 24.080.000 20.546.000 3.935.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.245.000 3.490.000 2.569.000 3.892.000 3.431.000
Andre fordringer 126.000 1.030.000 1.711.000 913.000 1.313.000
Sum investeringer 399.592.000 367.756.000 395.371.000 365.929.000 341.402.000
Kasse, bank 25.208.000 28.203.000 28.542.000 51.511.000 53.060.000
Sum omløpsmidler 431.171.000 400.480.000 428.193.000 422.245.000 399.206.000
Sum eiendeler 462.517.000 427.971.000 452.273.000 442.791.000 403.141.000
Sum opptjent egenkapital 389.063.000 368.682.000 392.949.000 384.349.000 363.230.000
Sum egenkapital 389.063.000 368.682.000 392.949.000 384.349.000 363.230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 35.495.000 32.320.000 27.912.000 25.664.000 11.932.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.495.000 32.320.000 27.912.000 25.664.000 11.932.000
Leverandørgjeld 9.667.000 6.137.000 7.061.000 8.561.000 5.204.000
Betalbar skatt 0 5.000 0 1.172.000 1.405.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000.000 4.410.000 4.955.000 5.245.000 4.978.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.293.000 16.417.000 19.396.000 17.800.000 16.392.000
Sum kortsiktig gjeld 37.960.000 26.969.000 31.412.000 32.778.000 27.979.000
Sum gjeld og egenkapital 462.518.000 427.971.000 452.273.000 442.791.000 403.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 393.211.000 373.511.000 396.781.000 389.467.000 371.227.000
Likviditetsgrad 1 11.4 14.8 13.6 12.9 14.3
Likviditetsgrad 2 11.4 14.8 13.6 12.9 14.3
Soliditet 84.1 86.1 86.9 86.8 90.1
Resultatgrad -9.5 -14.3 -18.3 -1.9 0.8
Rentedekningsgrad -378.8 -2.2 -183.6 -111.4 74.6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.4 -3.9 1.9 5 2.1
Signatur
06.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2020
PROKURA I FELLESSKAP
BOTTEN CORNELIA ANTONIA MARI
PROKURA I FELLESSKAP
SKOTNER ROSENDAHL KNUT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex