Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Forening For Personer Med Urologiske Sykdommer Og Inkontinens
Juridisk navn:  Norsk Forening For Personer Med Urologiske Sykdommer Og Inkontinens
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55240025
Postboks 5507 C/O Anita Hansen Sjøvollia 6 Fax: 67146033
9496 Harstad 9402 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 980640914
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/20/1996
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Arctic Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.49%
Resultat  
  
132.73%
Egenkapital  
  
211.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 732.000 827.000 870.000 1.000.000 1.019.000
Resultat: 18.000 -55.000 -104.000 120.000 108.000
Egenkapital: 159.000 51.000 106.000 210.000 91.000
Regnskap for  Norsk Forening For Personer Med Urologiske Sykdommer Og Inkontinens
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 732.000 827.000 870.000 1.000.000 1.019.000
Driftskostnader -713.000 -883.000 -976.000 -883.000 -914.000
Driftsresultat 18.000 -56.000 -106.000 117.000 105.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 1.000 2.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 18.000 -55.000 -104.000 120.000 108.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 -55.000 -104.000 120.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 335.000 367.000 402.000 408.000 332.000
Sum eiendeler 335.000 367.000 402.000 408.000 332.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 51.000 106.000 210.000 91.000
Sum egenkapital 159.000 51.000 106.000 210.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 176.000 316.000 295.000 197.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 367.000 401.000 407.000 332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 732.000 827.000 870.000 1.000.000 1.019.000
Driftsinntekter 732.000 827.000 870.000 1.000.000 1.019.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -355.000 -439.000 -433.000 -380.000 -307.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -358.000 -444.000 -543.000 -503.000 -607.000
Driftskostnader -713.000 -883.000 -976.000 -883.000 -914.000
Driftsresultat 18.000 -56.000 -106.000 117.000 105.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 1.000 2.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 -55.000 -104.000 120.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 9.000 5.000 1.000
Andre fordringer 41.000 50.000 81.000 74.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 294.000 317.000 312.000 328.000 271.000
Sum omløpsmidler 335.000 367.000 402.000 408.000 332.000
Sum eiendeler 335.000 367.000 402.000 408.000 332.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 51.000 106.000 210.000 91.000
Sum egenkapital 159.000 51.000 106.000 210.000 91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 0 42.000 22.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 24.000 39.000 24.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 291.000 215.000 151.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 176.000 316.000 295.000 197.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 367.000 401.000 407.000 332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 159.000 51.000 107.000 211.000 91.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.2 1.4 2.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.2 1.4 2.1 1.4
Soliditet 47.5 13.9 26.4 51.6 27.4
Resultatgrad 2.5 -6.8 -12.2 11.7 10.3
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.1 6.2 2.8 0.9 2.6
Total kapitalrentabilitet 5.7 -25.9 29.2 32.5
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex